OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

Arbetare i alla länder förena er!

Valda Verk av Mao Tse-tung

Band IV

[Föreliggande band är en översättning av den kinesiska upplagan av fjärde bandet i Valda verk av Mao Tse-tung, som utkom från Folkets Förlag, Peking, i september 1960. Tryckt Tr.-a.b. Västermalm, Stholm 1963]

INNEHÅLL


TREDJE REVOLUTIONÄRA INBÖRDESKRIGETS PERIOD

Läget och vår politik efter segern i försvarskriget mot Japan

Chiang Kai-shek provocerar inbördeskrig

Två telegram från överbefälhavaren för Adertonde armégruppen till Chiang Kai-shek

Till ett uttalande av en talesman för Chiang Kai-shek

Om fredsförhandlingarna med Kuomintang. Cirkulärskrivelse frän Kinas kommunistiska partis Centralkommitté

Om chungkingförhandlingarna

Sanningen om kuomintangangreppen

Arrendesänkning och produktionsökning — två åtgärder av vikt för de befriade områdenas försvar

Riktlinjer för arbetet i de befriade områdena under år 1946

Skapa fasta basområden i nordöst

Några synpunkter till värderingen av det nuvarande internationella läget

Krossa Chiang Kai-sheks offensiv genom ett krig till självförsvar

Samtal med den amerikanska korrespondenten Anna Louise Strong

Koncentrera en överlägsen styrka för att utplåna det ena efter det andra av fiendens förband

Sanningen om Förenta staternas "medling" och framtidsutsikterna
i inbördeskriget i Kina

En tremånadersöversikt

Välkomna den kinesiska revolutionens nya flodvåg (fel typsnitt, 090313 -red)

Om den tillfälliga utrymningen av Yenan och försvaret av gränsområdet Shensi—Kansu—Ningsia — två dokument utgivna av Kinas kommunistiska partis Centralkommitté (fel typsnitt, 090313 -red)

Synpunkter på operationsplanen för krigsskådeplatsen i nordväst
(fel typsnitt, 090313 -red)

Chiang Kai-shekregimen belägras av hela folket

Strategin under Befrielsekrigets andra år

Manifest från det kinesiska Folkets Befrielsearmé

Om nyutgivandet av de Tre disciplinära grundreglerna och de Åtta punkterna att iaktta - instruktion från det kinesiska Folkets Befrielsearmés generalhögkvarter

Det nuvarande läget och våra uppgifter

Om upprättandet av ett rapportsystem

Några viktiga frågor i partiets nuvarande politik

Den demokratiska rörelsen i armén

Olika taktik vid jordreformens genomförande i olika områden

Rätta "vänster"-misstagen i propagandan för jordreformen

Väsentliga moment i jordreformen i de nya befriade områdena

Om politiken för industri och handel

Till frågan om den nationella bourgeoisin och de framstegsvänliga lantjunkarna

Den stora segern i nordväst och den nya typen av ideologisk skolningsrörelse i Befrielsearmén

Ett cirkulär om läget

Tal vid en kaderkonferens i befriade området Shansi-Suiyuan

Ett tal till redaktionsmedlemmarna på Shansi-Suiyuans Dagblad

Telegram till högkvarteret på Loyangfronten sedan staden återintagits

Taktiska problem i arbetet på landsbygden i de nya befriade omr√•dena

Arbetet med jordreformen och partikonsolideringen under år 1948

Operationsplanen för Liaohsi-Shenyangfälttåget

Om partikommittéernas stärkande

Om septembermötet — cirkulär från Kinas kommunistiska partis Centralkommitté

Operationsplanen för Huai-Hai-fälttåget

Revolutionärer i hela världen, förena er till kamp mot
imperialistisk aggression!

Den betydelsefulla förändringen i det militära läget i Kina

Operationsplanen för Peiping-Tientsinfälttåget

Uppmaning till Tu Yu-ming och andra att kapitulera

Genomför revolutionen till slutet

Krigsförbrytarna anhåller om fred

Uttalande om det nuvarande läget av Mao Tse-tung, ordförande för Kinas kommunistiska partis Centralkommitté

Kommentar av talesmannen för Kinas kommunistiska parti till resolutionen från Exekutiva yuan i Nanking

Uttalande av talesmannen för Kinas kommunistiska parti med order till den reaktionära kuomintangregeringen att på nytt häkta Yasuji Okamura, förutvarande överbefälhavare för de japanska aggressionsstyrkorna i Kina, och att häkta inbördeskrigsförbrytarna i Kuomintang

Fredsvillkoren måste innefatta bestraffning av de japanska krigsförbrytarna och krigsförbrytarna i Kuomintang — uttalande av talesmannen för Kinas kommunistiska parti

Gör armén till en arbetsstyrka

Varför fortsätter de illa splittrade reaktionärerna sitt meningslösa ropande efter "total fred"?

Kuomintangreaktionärerna vänder från en "appell för fred" till en appell för krig

Kuomintangs olika svar på frågan om ansvaret för kriget

Rapport till andra plenarsammanträdet med Kinas kommunistiska partis sjunde Centralkommitté

Partikommittéernas arbetsmetoder

Varthän går nankingregeringen?

Order till armén att rycka fram över hela landet

Proklamation från det kinesiska Folkets Befrielsearmé

De brittiska krigsfartygens nidingsdåd — uttalande av talesmannen för generalhögkvarteret för det kinesiska Folkets Befrielsearmé

Tal till förberedande kommittén för den Nya politiska rådgivande konferensen

Folkets demokratiska diktatur

Kasta undan illusionerna, bered er till strid

Farväl, Leighton Stuart

Varför det är nödvändigt att diskutera Vita Boken

"Vänskap" eller aggression?

Den idealistiska historieuppfattningens bankrutt

 


 

 1960 Ordförande Mao