OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

Det kommunistiska
partiets manifest

_______________________

 

Imperialismen och
socialismens splittring.

_______________________

Till diktaturfrågans historia.
_______________________


Om organisationen,
brev till en kamrat.

_______________________

Om staten


ÖVRIGT FRÅN SSSR_______
Sovjetunionen Kommunistiska Partis (bolsjevikernas) historia (Kort Kurs)


Citat ur Ordförande
Mao Tsetungs verk.

_______________________

Skrifter i Urval.
_______________________

Valda verk band I

_______________________

Valda verk band II
_______________________

Valda verk band III
_______________________

Valda verk band IV

_______________________

Valda verk band V

_______________________

Dokument från Kinas Kommunistiska Parti, vilka sammanställts under Ordförande Maos Anförarskap
_______________________

Imperialismen är det stadium, som omedelbart föregår proletariatets sociala revolution
_______________________

Den Stora Polemiken
_______________________

Leninism eller socialimperialism?
_______________________

Marx, Engels och Lenin om proletariatets diktatur
(fel format, 090312, -red)

_______________________

Några av Leninismens viktiga problem i världen av i dag
_______________________

 

 

1988: DOKUMENT FRÅN
PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS FÖRSTA KONGRESS

_________________________

PROGRAM
_________________________
-Internationella linjen
__________________________
-Linjen för uppbyggnad av
revolutionens tre instrument

__________________________
-Militära linjen
___________________________
-Den demokratiska revolutionen
(övers. kommer under våren -09)
___________________________
-Masslinjen
___________________________

_________2010_________

-TILL DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I STOCKHOLM
17:E APRIL 2010


_________2006_________

-Peruanska folk! Leve
78-årsdagen av den hjälte-modige kombattantens, Perus Kommunistiska Partis, grundande! Förena er under maoismen, tillämpande gonzalos tänkande! (oktob.)


-Krossa den nya kontrarevolutionära lögnhistorien om "allmän amnesti"!(augusti)
(-stilkorrigering, 090313, -red)


__________1999_________

-Peruanska folk! Alto Huallagas folk! Perus Kommunistiska Parti, avslöjar och ... (januari)

-Aktioner av Folkets Befrielsearmé i departamenten San Martín, Huanuco och ...(januari)


__________1998_________

Ena folket mot den fascistiska, landsutförsäljande och folkmördande diktaturen... (juni)

-Ena folket mot den fascistiska, lands-utförsäljande och folkmördande diktaturen..


-Kämpa obevekligt mot kapitulationen! Demaskera och likvidera förrädarna! ...

_________1997_________

Not om den politiska situationen.(juni)


_________1996 _________

-Anteckningar för att typifiera regimen som facism: Politisk framställning.(februari)


-Politisk rapport. (maj)


_________1995__________

Övervinn kröken, utvecklande folkkriget.

_________1992__________

Om Partiets uppbyggnad.

_______________________


 

 

________2007________

-Kampanj för firandet av den XV årsdagen av Ordförande Gonzalos mästerliga Tal, som strålar segerrikt och kraftfullt inför världen som ett vapen i striden. (augusti)

-Det väldiga havet av förtryckta och beväpnade massor reser sig i världen
för att ledas i folkkrig av ett marxist-leninist-maoistiskt Kommunistiskt Parti. (maj)


________2006_________

Härda den internatioenlla kommunistiska rörelsen med folkkrig! (maj)

Låt oss fira 40-årsdagen av den stora proletära kulturrevolutionen


________2005_________

-Leve den XIX:e årsdagen av hjältemodets dag! (juni)


-Leve det internationella proletariatets dag! (maj)


-Leve folkets
kvinnorörelse! (mars)

________2004_________

-Ordförande Gonzalo
är folkkrig! (dec)


-Den "nya rättegången" är en fars som syftar till att genomföra mordet på Ordförande Gonzalo (nov)

-Leve det internationella proletariatets dag! Folkkrig till Kommunismen! (maj)

_________2003________

Utdrag ur: Ordförande Gonzalo är Anförare för vårt Parti och vår revolution... (juni)


Världsfolkkriget står på dagordningen! (maj)


Yankee go home! Stöd det arabiska folket!! (mars)

_________2002______

Leve den 10e årsdagen av Ordförande Gonzalos... (sept)
_____________________