De svenska imperialisterna och deras mördarband
i Afghanistan fortsätter att göra drängtjänst ..., åt
yankee-imperialismen i dess krig mot det afghanska
folket. De svenska bondemördarna ... agerar i sann kolonialanda i sitt understödjande av den
folkmördande lydregimen i Kabul.
Läs hela här.
OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar Länkar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Debatt Dokument: engelska
& spanska

INRIKES

UTRIKES

2009-01-01
Arbetarklassen reser sig i Rosengård

Strax före årsskiftet utspelades de viktigaste proletära kamperna i Sverige på mycket lång tid, när arbetarklassens söner och döttrar i den proletära förorten Rosengård i Malmö gick ut på gatorna i uppror mot den svenska imperialismens utsugarstat. Vad som började som en massornas spontana kamp - mot en allt mer intensiv utsugning och allt djupare fattigdom, mot repressionen från imperialiststatens beväpnade polisstyrkor (vilka inte tvekade att dra vapen mot barn), mot åratal av socialfascistisk kontroll (minns det ”allmännyttiga” MKB:s registrering av ”obehagliga element”) och mot ännu en våg av fascistisk hets bl.a. från Sverigedemokraterna – utvecklades här till en högre nivå, till en medveten politisk kamp. Liksom vi tidigare sett på andra platser, såsom i Ronna, Södertälje, var målen för kampen knappast godtyckliga; massorna försvarade sin stadsdel mot imperialiststatens polisstyrkor, med angrepp på deras polisstation etc.
Inför dessa händelser står den svenska reaktionen fullständigt skräckslagen, inte minst just p.g.a. kampens alltmer tydliga höjning till medveten politisk kamp. Deras svar känner vi igen: mobilisera de reaktionära krafterna på platsen, revisionister och religiösa krafter, för ”samarbete” och ”fred”, ”nattvandrare” för att gå imperialiststatens ärenden, samtidigt som de försöker kväva det växande klassmedvetandet genom rasistisk agitation: ”svenskar mot invandrare”, ”integrationsproblem” o.s.v. Dessa försök kommer liksom tidigare att visa sig hopplösa inför det arbetande folkets kamp; det vi ser är hur arbetarklassen tillämpar sitt slagord ”Det är rätt att göra uppror”, som Ordförande Mao sade, och ropar på sin förtrupp – därav det skriande behovet av ett rekonstituerat Kommunistiskt Parti för att leda deras kamp för makten.
Vi kommer här att följa händelserna i Rosengård, samt inom kort publicera mer utförliga texter i ämnet.

rocent
Justitieminister Beatrice Ask på promenad i Rosengård vid nyår.
(Slagordet i bakgrunden: "DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR! PCP")

2008-10-27
Hyresgästföreningen går fastighetsägarnas ärenden
Just nu pågår de årliga förhandlingarna mellan hyresgästföreningen och kommunala fastighetsägare angående hur hyrorna kommer att höjas. Ökningen brukar ligga på mellan 2-3 % men i år kommer hyrorna på många orter att höjas avsevärt mycket mer. Den finansiella kris som råder runt om i världen har gjort det mycket svårt för svenska arbetare att klara av de månatliga utgifter som krävs; hyra, mat och diverse andra nödvändigheter. Hyreshöjningen blir nu ännu ett slag mot landets arbetare och det arbetande folket utsätts för ännu större press från profithungriga kapitalister. Hyresvärdarna skyller på de ökade kostnader som kommer av det döende och i kris allt djupare sjunkande imperialistiska systemet. Hyresgästföreningen tar inte hyresgästernas parti utan står på samma sida som hyresvärdarna. I Sverige agerar Hyresgästföreningen, liksom fackföreningarna, som socialfascistiska organisationer. Socialdemokratins folkhem kan likställas politiskt med fascismens korporativa stat, genom upprättandet av massorganisationer ”för påverkan och medbestämmande”, där det alltid är borgarklassens intressen som avgör.

 

2008-11-24. Venezuela
Fascisten och imperialistdrängen Chavez och valspektaklet i Venezuela

Imperialistmedierna rapporterar att Chavez' "socialistparti" (läs fascistparti) ser ut att vinna valen. Den som är någorlunda bekant med utvecklingen i de förtryckta nationerna efter andra världskrigets slut, vet att det i den moderna historien kryllar av statsöverhuvuden som varit ”framstegsvänliga” officerare. Deras namn och allmänna karaktärsdrag har varierat, men de har alla haft det gemensamt att de har visat sig vara synnerligen reaktionära och minst lika goda imperialistdrängar som deras öppet reaktionära kollegor. Chavez är en fascist som viftar med röda fanor för att försöka förleda massorna. För kommunisterna och revolutionärerna spelar det ingen större roll om Chavez vinner ett val eller en folkomröstning, därför att sådana övningar, inom en borgerlig stat, endast kan vara skådespel som inte tjänar folkets intressen. (För mer utförlig information om fascisten Chavez, läs artikeln "Chavez, en gammal välbekant djävul" på sida 14 i Nya Peru, nr 23).2008-11-22. Nepal
Prachanda får en "hjälpande" yankee-hand

Nepals Kommunistiska Parti (Maoisterna), som ju numera innehar regeringsmakten i Nepal, förklarade under de första åren av sitt folkkrig att de försökte följa Perus Kommunistiska Partis exempel. Idag sjunger de tyvärr en helt annan sång. I det senaste numret (Vol-I, No-17, Oct. 24 - Nov. 07, 2008) av deras tidning Röda Stjärnan vill premiärministern och ordföranden för NKP(M), Prachanda, berätta för världen att han har varit i Förenta Staterna och där bl.a. träffat Bush. Revisionisten Prachanda säger följande:
"Jag la fram vår åsikt när jag träffade Bush. Jag talade om den nyligen etablerade federala demokratiska republiken och deras hjälpande händer till Nepal. Detta är en stor framgång och en stor seger för NKP(M) eftersom vi har en ganska motsatt politisk riktning.". Alltså, när de tigger om "hjälp" av de största folkmördarna genom tiderna, ger upp folkets armé, släpper in imperialistagenter och imperialistiskt kapital etc., så hävdar Prachanda att NKP(M) går i en "ganska motsatt politisk riktning".
2008-10-18. USA. New York
Revisionistsamling för kapitulationistdynga i England och Förenta staterna

"I folkkrigets process har det varit tio år av väpnad kamp och nu har denna process avbrutits. Igår var det en process av väpnad kamp, idag är det en process av dialog".


"Men idag är det väldigt svårt eftersom man går hand i hand med fienden. Du vet inte när de skall dra ner dig i avgrunden - det är väldigt svårt att förutsäga."

Ur -s.k. "Worlds People´s recistance Movements" (England) intervju med Bastola, centralkommittémedlem i Nepals Kommunistiska Parti (maoisterna), juni 2008.
Bland dem som kallar sig maoister har det framkommit en ny revisionism som vill framföra, bland annat, folkkrig utan ny makt, d.v.s. inget folkkrig alls eftersom den nya makten är folkkrigets väsen. Nu på lördag, den 18:e oktober, håller företrädarna för denna revisionism ett möte på Manhattan i New York med titeln "Den revolutionära kampen i Nepal". I sin propaganda hävdar de att "Något fantastisk händer. En hel generation av människor, har aldrig sett en radikal, sekulär, revolutionär rörelse uppstå med folkligt stöd". Detta "fantastiska" som har hänt i Nepal är just det som dessa revisionister älskar så mycket, kapitulation. Maoismen är inte kapitulation, utan precis tvärtom: marxismen-leninismen-maoismen är folkkrig, folkkrig för att genomföra den demokratiska revolutionen, den socialistiska revolutionen, och kulturrevolutionerna fram till kommunismen. Maoismen är marxismen i vår tid. Vi skall aldrig glömma Ordförande Maos ord: "En del människor förlöjligar oss som förespråkare av ”krigets allmakt”. Ja, vi förespråkar det revolutionära krigets allmakt; det är bra, inte dåligt, det är marxistiskt.".
Vi uppmanar våra läsare att kämpa med oss för att sopa bort den ofantliga mängden av avfall som revisionismen och opportunismen, huvudsakligen valopportunismen, utgör. Ingen av dessa revisionister eller opportunister, eller några av deras släkte kan representera och än mindre försvara massorna. M.a.o. dessa borgarklassens agenters inflytande över massorna måste krossas för att vi skall kunna gå fram mot kommunismen.

2008-10-05. Indien, Bihar
Maoister genomför sabotageaktion mot mobilnätet!

Mer än 40 beväpnade kamrater från Folkets Befrielsearmé som leds av Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) genomförde under natten mellan den 4:e och 5:e oktober en sabotageaktion mot en mobilnätsanläggning. Mobilmastens kontrollrum sprängdes i luften och man satte eld på mobilsmastvaktens rum. Mobilnätet kontrolleras bl.a. av brittiska Vodafone genom Bharti Airtel.
Sabotage spelar en mycket viktig roll i det revolutionära kriget. Sabotage-aktionerna slår mot byråkratkapitalismen och mot imperialismen, de bidrar till att försämra den gamla statens ekonomi och fördjupar ännu mer dess kris. Sabotagen mot mobilnätet försvårar självklart den gamla statens möjligheter att fungera och utöva repression mot folket och de breda folkmassorna som bor på landsbygden eller i kåkstäderna är i regel inte beroende av mobilnätet.
Indien har idag ett stort historiskt ansvar i den nya vågen av världsrevolutionen som utvecklar sig just nu. Indiens folk har under århundraden lidit under den mest elakartade exploatering och misär. Men folket har också under århundraden fört en hård kamp mot förtrycket. För att visa hur den revolutionära väpnade kampen i Indien utvecklar sig publicerar vi en karta som kan ge en ungefärlig uppfattning om det revolutionära krigets omfattning. Är det inte märkligt att imperialistpressen i Sverige i stort sett är tyst om den revolutionära kampen i Indien? Nej, det är det inte.


Den revolutionära väpnade kampens ungefärliga
utbredning.


Kombattant ur Folkets befrielsearmé i Indien ropar
slagord på en demonstration.