OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska

artiklar
m.m, från
STUDIECIRKELN
26:E DECEMBER

__________________

Arbetarklassen i spetsen för kampen mot rasismen - Krossa den svenska imperialiststaten!
(Oktober 2011)

Ned med den borgerliga diktaturen, dess valskådespel och hela dess riksdag!
(Oktober 2010)

Leve kampen i Rosengård!
Det är rätt att göra uppror!
(Augusti 2009)

Apropå två artiklar i ”Proletären”
(Augusti 2007)


Det är rätt att göra uppror! (Juli 2007)

MKB - en del av den svenska socialfascismen. (Februari 2005)

Inbjudan till den Internationella Konferensen i Malmö. (Oktober 2004).

Flygblad med anledning av EMU-valet.
(September 2003).

__________________
AFFISCHER m.m.
__________________

Affisch till den Internationella Konferensen i Malmö. (Oktober 2004).

artiklar
m.m, från
STUDIECIRKELN
24:E SEPTEMBER

__________________

Leve det internationella proletariatets dag!
Arbetarklassen i spetsen för kampen mot imperialismen!
(Maj 2015)

Om valfarsen
(Oktober 2014)

Lika barn leka bäst: polisvåldet och fascismen
(September 2014)

Rösta inte i borgarklassens val -
kämpa för makten åt arbetarklassen!
(September 2014)

Leve den internationella arbetarklassens dag!
Ned med den svenska imperialisstaten och hela imperialismen!
(Maj 2014)

Leve den första maj, den internationella arbetarklassens dag!
Val nej, folkkrig ja!
(maj 2013)

Leve kvinnodagen!
För en arbetarklassens kvinnorörelse!
(mars 2012)

Om kampen inom den internationella kommunistiska rörelsen
(maj 2011)

Några politiska grundfrågor
(April 2011)

Om sex aspekter av det politiska läget i Sverige
(Oktober 2010)

Läget i landet och kommunisternas plikt
(April 2010)

Anteckningar kring Rote Armee Fraktion och en riktigt dålig film
(Mars 2010)

Revolutionen är den historiska och politiska huvudtendensen i världen idag!
(juli-augusti 2007)

Flygblad med anledning av EMU-valet
(september 2003).

Flygblad med anledning av bojkotten av riksdagsvalet (september, 2002).

Flygblad med anledning av Kvinnodagen
(8:e mars 2001).

__________________
AFFISCHER m.m.
__________________

Affisch från Internationella Kvinnodagen
(8 mars 2004)

Affisch Leve Maoismen! Leve folkkriget i Peru!
(juli 2007)


Bilder från "Folkmords-konferensen" i Stockholm.ÖVRIGA
ARTIKLAR

__________________

För en klasslinje i kvinnorörelsen!
(Studiecirkeln Proletär feminism, mars 2010)

Imperialismen förstör miljön och våra naturresurser som del av sitt pågående folkmord mot världens folk
(Studiecirkeln Röd Sol, December 2009)

Imperialismens kris och arbetarklassens kamp (föredrag hållet i Stockholm, maj 2009)


De första kommunisterna

För en klasslinje i kvinnorörelsen