OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

Arbetare i alla länder förena er!

Valda Verk av Mao Tse-tung

Band III

[Detta band utgör en översättning av tredje bandet i den av The Peoples Publishing House, Peking,år 1967 utgivna engelska upplagan av VaIda verk av Mao Tse-tung.

Översättare: Nils G. Holmberg. Tryckt hos Bohusläningens AB, Uddevalla 1971]

INNEHÅLL

Perioden för försvarskriget mot Japan (II)

FÖRORD OCH EFTERSKRIFT TILL "LANDSBYGDSUNDERSÖKNINGAR"

FÖRBÄTTRA VÅRA STUDIER

AVSLÖJA KOMPLOTTEN FÖR ETT MÜNCHEN I FJÄRRAN ÖSTERN

OM DEN INTERNATIONELLA ENHETSFRONTEN MOT FASCISMEN

TAL INFÖR GRÄNSOMRÅDET SHENSI-KANSU-NINGSIAS REPRESENTANTFÖRSAMLING

KORRIGERA PARTIETS ARBETSSTIL

BEKÄMPA SCHABLONMÄSSIGT SKRIVERI I PARTIET

FÖRELÄSNINGAR I ETT FORUM I YENAN OM LITTERATUR OCH KONST

EN SYNNERLIGEN VIKTIG POLITIK

VÄNDPUNKTEN I ANDRA VÄRLDSKRIGET

TILL FIRANDE AV OKTOBERREVOLUTIONENS TJUGOFEMÅRSDAG

EKONOMISKA OCH FINANSIELLA PROBLEM I KRIGET MOT JAPAN

NÅGRA FRÅGOR RÖRANDE METODERNA FÖR LEDNINGEN

NÅGRA TILLSPETSANDE FRÅGOR TILL KUOMINTANG

SPRID I BASOMRÅDENA KAMPANJERNA FÖR ATT SÄTTA NED ARRENDEAVGIFTERNA, ÖKA PRODUKTIONEN OCH "STÖDJA ADMINISTRATIONEN OCH VISA OMSORG OM FOLKET"

EN KOMMENTAR TILL KUOMINTANGS CENTRALA EXEKUTIVKOMMITTÉS OCH FOLKETS POLITISKA RÅDS MÖTEN

ORGANISERA ER

VÅRA STUDIER OCH DET AKTUELLA LÄGET

TJÄNA FOLKET

RÖRANDE CHIANG KAI-SHEKS TAL VID DUBBELTIOHÖGTIDEN

ENHETSFRONTEN I KULTURARBETET

VI MÅSTE LÄRA OSS ATT UTFÖRA EKONOMISKT ARBETE

GERILLAZONERNA KAN OCKSÅ PRODUCERA

KINAS TVÅ MÖJLIGA ÖDEN

OM KOALITIONSREGERING

DEN NARRAKTIGE GAMLE MANNEN SOM TOG BORT BERGEN

OM ARMÉNS PRODUKTION FÖR SITT EGET UNDERHÅLL OCH OM BETYDELSEN AV DE STORA RÖRELSERNA FÖR KORRIGERING OCH FÖR PRODUKTION

HURLEYS OCH CHIANGS DUETT ÄR ETT FIASKO

OM HURLEYPOLITIKENS FARLIGHET

SISTA OMGÅNGEN MED DE JAPANSKA INKRÄKTARNA


 

1967 Ordförande Mao