OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

Arbetare i alla länder förena er!

Valda Verk av Mao Tse-tung

Band II

[Detta band utgör en översättning av andra bandet i den av The Peoples Publishing House, Peking, i december 1965 utgivna engelska upplagan av VaIda verk av Mao Tse-tung.

Översättare: Nils G. Holmberg. Tryckt hos Bohusläningens AB, Uddevalla 1970]

INNEHÅLL

Perioden för försvarskriget mot Japan (1)

POLITIK, ÅTGÄRDER OCH PERSPEKTIV FÖR MOTSTÅNDET MOT DEN JAPANSKA INVASIONEN.

FÖR MOBILISERING AV NATIONENS ALLA KRAFTER FÖR SEGER I FÖRSVARSKRIGET MOT JAPAN.

BEKÄMPA LIBERALISMEN.

BRÅDSKANDE UPPGIFTER.EFTER UPPRÄTTANDET AV SAMARBETET MELLAN KUOMINTANG OCH KOMMUNISTERNA.

INTERVJU GIVEN ÅT DEN BRITTISKE JOURNALISTEN JAMES BERTRAM.

LÄGET OCH UPPGIFTERNA I FÖRSVARSKRIGET EFTER SHANGHAIS OCH TAIYUANS FALL.

KUNGÖRELSE UTGIVEN AV REGERINGEN FÖR GRÄNSOMRÅDET SHENSI-KANSU-NINGSIA OCH ÅTTONDE ROUTEARMÉNS HÖGKVARTER I UPPLANDET.

STRATEGISKA PROBLEM I GERILLAKRIGET MOT JAPAN.

OM LÅNGVARIGT KRIG.

KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS ROLL I DET NATIONELLA KRIGET.

FRÅGAN OM SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INITIATIV INOM ENHETSFRONTEN.

PROBLEM RÖRANDE KRIG OCH STRATEGI.

FJÄRDEMAJRÖRELSEN.

UNGDOMSRÖRELSENS INRIKTINING.

BEKÄMPA KAPITULANTERNAS VERKSAMHET.

REAKTIONÄRERNA MÅSTE BESTRAFFAS.

INTERVJU GIVEN TILL EN KORRESPONDENT FÖR NYA KINAS DAGBLAD RÖRANDE DET NYA INTERNATIONELLA LÄGET.

INTERVJU GIVEN TILL TRE KORRESPONDENTER FRÅN CENTRALA NYHETSBYRÅN SAMT TIDNINGARNA SAO TANG PAO OCH HSIN MIN PAO.

INTRESSEGEMENSKAPEN MELLAN SOVJETUNIONEN OCH HELA MÄNSKLIGHETEN.

KOMMUNISTEN PRESENTERAS.

DET NUVARANDE LÄGET OCH PARTIETS UPPGIFTER.

REKRYTERA STORA SKAROR AV INTELLEKTUELLA.

DEN KINESISKA REVOLUTIONEN OCH KINAS KOMMUNISTISKA PARTI.

STALIN, DET KINESISKA FOLKETS VÄN.

TILL MINNET AV NORMAN BETHUNE.

OM NY-DEMOKRATI.

ÖVERVINN FARAN FÖR KAPITULATION OCH STRÄVA FÖR EN VÄNDNING TILL DET BÄTTRE.

ENA ALLA ANTIJAPANSKA KRAFTER OCH BEKÄMPA DEN ANTIKOMMUNISTISKA YTTERSTA HÖGERN.

TIO KRAV PÅ KUOMINTANG.

DEN KINESISKA ARBETAREN PRESENTERAS.

VI MÅSTE BETONA ENHET OCH FRAMÅTSKRIDANDE.

EN NY-DEMOKRATISK KONSTITUTIONELL REGERING.

TILL FRÅGAN OM POLITISK MAKT I DE ANTIJAPANSKA BASOMRÅDENA.

AKTUELLA PROBLEM OM TAKTIKEN INOM DEN ANTIJAPANSKA ENHETSFRONTEN.

BYGG OFÖRBEHÅLLSAMT UT DE ANTIJAPANSKA STYRKORNA OCH BEKÄMPA DEN ANTIKOMMUNISTISKA YTTERSTA HÖGERNS STORMANGREPP.

ENHET ÄNDA TILL SLUTET.

OM POLITIK.

ORDER OCH UTTALANDE RÖRANDE INTERMEZZOT I SÖDRA ANHWEI.

LÄGET EFTER DET ANDRA ANTIKOMMUNISTISKA STORMANGREPPETS TILLBAKASLÅENDE.

SLUTSATSER AV DET ANDRA ANTIKOMMUNISTISKA STORMANGREPPETS TILLBAKASLÅENDE.


 

1970 Ordförande Mao