OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE DEN XIX:e ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!

Under förloppet av mer än 25 års hårtslående och segerrikt folkkrig i Peru har klassen, under ledning av Perus Kommunistiska Parti alstrat partimedlemmar, kombattanter och massor, folkets bästa söner och döttrar, redo att ge livet för Partiet och revolutionen, markerande oförgängliga historiska milstolpar i vår kamp för att ta makten i hela landet. Och det är på detta sätt som de, då de är i fiendens händer efter att ha blivit krigsfångar och politiska fångar, framhärdar de i att kämpa, mobilisera och producera. Och inför folkkrigets framsteg och de nederlag de lidit på slagfältet, tar reaktionen och yankee-imperialismen ut sitt raseri på de obeväpnade massorna och på krigsfångarna och de politiska fångarna, systematiskt tillämpande tortyr och folkmord i Perus fängelser, vilket våra kamrater i fängelse bekämpar och gör motstånd mot i försvar av revolutionen och sina liv, omvandlande till stora segrar för folkkriget, givande oss krigsfångens dag, det hjältemodiga motståndets dag och Hjältemodets Dag, en stor milstolpe som skakade om världen. Denna dag, den 19:e juni 1986, genomförde den dåvarande regeringen, Alan García Pérez fascistiska, korporativa regering, under direkt ledning av yankee-imperialismen, det monstruösa och perversa folkmordet mot krigsfångarna och de politiska fångarna i fängelserna Frontón, Lurigancho och Callao: Lysande Skyttegravar av Kamp i vilka folkets bästa söner och döttrar reste vilt motstånd inför den attack från hav, land och luften som dessa blodtörstiga folkmördare i de reaktionära väpnade styrkorna utförde med vapen “välsignade” av kyrkan.

Vilt motstånd! var ropet som skakade murarna i fängelserna, dessa veritabla koncentrationsläger, som våra kamraters kamp förvandlade till Lysande Skyttegravar av Kamp, krigsfångar vilka, beväpnade med det mäktigaste vapnet av alla, vår ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, aldrig föll på knä inför fienden. ALDRIG! Utan de kämpade till den sista sekunden, givande oss en ovedersäglig moralisk, politisk och militär seger, tjänande till att med guldsigill besegla fullföljandet av genomförda kampanjen för att göra ett stort språng och läggande grunderna för den efterföljande kampanjen för att utveckla baser. Denna dag, präglad i blod och eld, går så till historien som ett oförgängligt exempel på att ge livet för Partiet och revolutionen, med absolut oegennytta och djup övertygelse.

Reaktionen fortsätter sina illasinnade kontrarevolutionära planer, idag mer folkmordiska än tidigare, nu framförda av Toledo, yankeen med indianmössa, under yankee-imperialismens ledning, med stöd av råttorna i den revisionistiska och kapitulationistiska HOL. Tillämpande dessa planer, genomför de reaktionära väpnade styrkorna, under yankee-ledning, bombningar av Folkkommittéerna och Stödbaserna, genomförande folkmord i än större skala mot massorna, mot klassen, mot våra kamrater i de Lysande Skyttegravarna av Kamp, där de förnekas de mest grundläggande rättigheterna som inkluderande till och med i deras egna reaktionära lagar, såsom rätten till juridiskt försvar och till läkarvård; de lever i en fasansfull situation där de blir torterade, där alla deras rättigheter som fångar kränks systematiskt och där de fråntas rätten till besök av sina släktingar. Runt 75 % av krigsfångarna är fångar utan dom trots att de har tillbringat många år i fängelse. Men trots dessa infrahumana förhållanden i vilka krigsfångarna och de politiska fångarna hålls, låter de sig inte skrämmas av fienden och de organiserar sig på så sätt för att kunna framhärda och överleva i dessa koncentrationsläger. För det enda “begångna brottet” är att ha rest sig i vapen mot sina förtryckare, men då de har härdats till Ordförande Gonzalos avbild och efterliknelse är de beredda att fortsätta kämpa, utmanande döden, för slutmålet, den evigt gyllene Kommunismen.

Därför är försvaret av Ordförande Gonzalos liv än mer viktigt, han inte bara representerar krigsfångarna och de politiska fångarna i Peru; han är den som har givit oss Gonzalos tänkande, som marxismen-leninismen-maoismens skapande tillämpning på vår verklighet; det är tack vare honom som vi idag har ett militariserat marxist-leninist-maoistiskt, gonzalos tänkande Kommunistiskt Parti, ett segerrikt folkkrig, en Ny Makt där vår proletariatets röda fana är trotsigt hissad inför fienden. Det är Ordförande Gonzalo som har givit oss den mest avancerade revolutionen i världen. Men, då han är i fiendens händer är hans liv i fara, idag mer än någonsin, för reaktionen går från nederlag till nederlag, alla lögnhistorierna om “fredsavtal”, som de har försökt tillskriva vårt Anförarskap, har inte gett de resultat de önskat; folkkriget övervinner den krök som hans gripande innebar för folkkriget och idag genomföras aktioner på en högre nivå, inte bara kvalitativt utan också kvantitativt. Den peruanska reaktionens och yankee-imperialismens desperation är för varje gång större och de kan inte uppfylla sina politiska uppgifter att sätta ny fart på byråkratkapitalismen, omstrukturera den gamla staten och förinta folkkriget, därför söker de mörda vårt Anförarskap, reaktionen försöker på alla sätt mörda vår Anförare, men folkkriget och det internationella stödet från proletariatet och världens folk har inte tillåtit detta. Därför kallas alla revolutionära massor, de progressiva, de Kommunistiska Partierna i alla delar av världen att ytterligare intensifiera kampanjen för att försvara Ordförande Gonzalos liv, inte bara för vad han betyder för revolutionen i Peru utan också för vad han betyder för den proletära världsrevolutionen. För försvaret av Ordförande Gonzalo och hans allsmäktiga tänkande har kommit att bli huvudfrågan för folkkriget och världsrevolutionen. Därför kräver vi att den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen och RIRKo åtar sig sitt löfte: Sätt himmel och jord i rörelse för att försvara Ordförande Gonzalos liv!

Heder och ära till de hjältar som stupat för revolutionen!

Försvara Ordförande Gonzalos liv och hans allsmäktiga tänkande!

Leve Perus Kommunistiska Parti!

Leve folkkriget i Peru!

Folkkrig till Kommunismen!

Bekämpa obevekligt och oförsonligt imperialismen, reaktionen och revisionismen!


 

Juni 2005 Folkrörelsen Peru