OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

Arbetare i alla länder förena er!

Skrifter i urval

[Oktoberförlaget Stockholm. Förlagets förord: För att tillmötesgå de många som önskar studera Mao Tsetungs arbeten publicerar vi en svensk översättning av Mao Tsetungs Skrifter i urval(A), andra upplagan som redigerats av redaktionskommittén för Mao Tsetungs Skrifter i urval och först publicerades i april 1965.
Redaktionsarbetet utfördes under vägledning av Kinas kommunistiska partis Centralkommittés kommitté för publicering av Valda verk av Mao Tsetung.
De redaktionella noterna och flertalet av de förklarande noterna är densamma som i den kinesiska upplagan, men de förklarande noterna till vissa artiklar har ändrats något i översättningarna till främmande språk. 1979]

 

Innehållsförteckning

ANALYS AV KLASSERNA I DET KINESISKA SAMHÄLLET (Mars 1926)

RAPPORT OM EN UNDERSÖKNING AV BONDERÖRELSEN I HUNAN (Mars 1927)

BEKÄMPA BOKDYRKAN (Maj 1930)

SÖRJ FÖR MASSORNAS VÄLFÄRD, ÄGNA UPPMÄRKSAMHET ÅT ARBETSMETODERNA (27 januari 1934)

DET VIKTIGA ÄR ATT VARA SKICKLIG I ATT LÄRA (December 1936)

OM PRAKTIKEN (Juli 1937)

OM MOTSÄTTNINGAR (Augusti 1937) (länkproblem 090312 -red)

BEKÄMPA LIBERALISMEN (7 september 1937)

KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS ROLL I DET NATIONELLA KRIGET (Oktober 1938)

ATT BLI ANGRIPEN AV FIENDEN ÄR INTE DÅLIGT UTAN BRA (26 maj 1939)

KOMMUNISTEN PRESENTERAS (4 oktober 1939)

TILL MINNET AV NORMAN BETHUNE (21 december 1939)

AKTUELLA PROBLEM OM TAKTIKEN INOM DEN ANTIJAPANSKA ENHETSFRONTEN (11 mars 1940)

FÖRORD TILL LANDSBYGDSUNDERSÖKNINGAR (17 mars 1941)

FÖRBÄTTRA VARA STUDIER (Maj 1941)

KORRIGERA PARTIETS ARBETSSTIL (1 februari 1942)

BEKÄMPA SCHABLONMÄSSIGT SKRIVERI I PARTIET (8 februari 1942)
(länkproblem 090312 -red)

FÖRELÄSNINGAR I ETT FORUM I YENAN OM LITTERATUR OCH KONST (Maj 1942)

NÅGRA FRÅGOR RÖRANDE METODERNA FÖR LEDNINGEN (1 juni 1943)

ORGANISERA ER! (29 November 1943)

"GÖR ER AV MED BAGAGET OCH SÄTT IGÅNG MASKINERIET" (12 april 1944)

TJÄNA FOLKET (8 september 1944) (länkproblem 090312 -red)

LÅT HELA PARTIET ENAS OCH KÄMPA FÖR ATT UTFÖRA SINA UPPGIFTER! (24 april 1945)

DEN NARRAKTIGE GAMLE MANNEN SOM TOG BORT BERGEN (11 juni 1945)

LÄGET OCH VAR POLITIK EFTER SEGERN I FÖRSVARSKRIGET MOT JAPAN
(13 augusti 1945)

NÅGRA SYNPUNKTER TILL VÄRDERINGEN AV DET NUVARANDE INTERNATIONELLA LÄGET (April 1946)

SAMTAL MED DEN AMERIKANSKA KORRESPONDENTEN ANNA LOUISE STRONG (Augusti 1946)

FRÅGAN OM BEKÄMPANDET AV FELAKTIGA TENDENSER I PARTIET
(18 januari 1948)

ETT TAL TILL REDAKTIONSMEDLEMMARNA PÅ SHANSI-SUIYUANS DAGBLAD
(2 april 1948)

OM PARTIKOMMITTÉSYSTEMETS STÄRKANDE (20 september 1948)

BEVARA STILEN ATT LEVA ENKELT OCH KÄMPA HÅRT (5 mars 1949)

PARTIKOMMITTÉERNAS ARBETSMETODER (13 mars 1949) (länkproblem 090312 -red)

OM FOLKETS DEMOKRATISKA DIKTATUR (30 juni 1949)

TILL FRÅGAN OM JORDBRUKSKOOPERATIONEN (31 juli 1955)

ETT URVAL AV FÖRORD TILL ARTIKLAR I DET SOCIALISTISKA UPPSVINGET PÅ KINAS LANDSBYGD (september och december 1955)

OM DEN RIKTIGA BEHANDLINGEN AV MOTSÄTTNINGARNA INOM FOLKET
(27 februari 1957)

TAL VID KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS RIKSKONFERENS OM PROPAGANDAARBETE (12 mars 1957)

ETT KOOPERATIV PRESENTERAS (15 april 1958)

VARIFRÅN KOMMER RIKTIGA IDÉER? (Maj 1963)


 

1956 Ordförande Mao