OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

DEN STORA POLEMIKEN

Polemiken om generallinjen i den internationella kommunistiska rörelsen

[Den här boken är förlagd av Oktoberförlaget. Översättning från engelska av Nils Holmberg Presstjänsten Novosti har översatt "Brev från Sovjetunionens kommunistiska partis Centralkommitté till Kinas kommunistiska partis Centralkommitté" och "Öppet brev från Sovjetunionens kommunistiska partis Centralkommitté till partiorganisationerna och alla kommunister i Sovjetunionen". Materialet hämtat ur "Nyheter från Sovjetunionen" nr 8 1963 respektive nr 15-16 1963. Allt material publicerat i "The Polemic of the General Line of the International Communist Movement", Foreign Language Press, Peking 1965. Med undantag av "Uttalande av Kinas kommunistiska partis Centralkommitté", den 1 juli 1963, "Uttalande av Kinas Kommunistiska partis Centralkommitté", den 10 juli 1963, "Vi vill enhet, inte splittring", ledarartikel i Folkets Dagblad den 13 juli 1963, "Uttalande av en talesman för Kinas kommunistiska partis Centralkommitté", den 19 juli 1963, "Folkets Dagblads korta kommentar till SUKP:s CK:s öppna brev", den 20 juli 1963 samt "Meddelande" från redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan den 6 september 1963. Detta material utgavs genom försorg av Kultur- och nformationsavdelningen vid Kinesiska Folkrepublikens ambassad i Sverige. Första upplagan: 3 000 ex, juni 1977 Tryck: Ordfront, Stockholm 1977]

 

INNEHÅLL

 

Ett förslag rörande den internationella kommunistiska rörelsens allmänna linje

Kinas kommunistiska partis Centralkommittés svar på Sovjetunionens kommunistiska partis Centralkommittés brev av den 30 mars 1963

Uttalande av Kinas kommunistiska partis Centralkommitté (Den 1 juli 1963)

Uttalande av Kinas kommunistiska partis Centralkommitté ( Den 5 juli 1963)

Uttalande av Kinas kommunistiska partis Centralkommitté ( Den 10 juli 1963)

Vi vill enhet, inte splittring (Ledarartikel i Folkets Dagblad den 13 juli 1963)

Uttalande av en talesman för Kinas kommunistiska partis Centralkommitté (Den 19 juli 1963)

Folkets Dagblads korta kommentar till SUKP:s Centralkommittés öppna brev Meddelande (Den 6 september 1963)

 

Hur meningsskiljaktigheterna mellan oss och SUKP:s ledning uppkommit och utvecklats

Kommentar (1) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan den 6 september 1963

(AV OSS FELAKTIG UPPDELNING AV BILAGORNA, 090313 -RED)

Bilaga 1: Redogörelse för våra åsikter i frågan om den fredliga övergången (Den 10 november 1957)

Bilaga 2: Uttalande av KKP:s delegation vid broderpartiernas möte i Bukarest (Den 26 juni 1960)

Bilaga 3: De fem förslagen till biläggande av meningsskiljaktigheterna och uppnående av enhet vilka framlades i KKP:s Centralkommittés svarsbrev på SUKP:s informationsbrev (Den 10 september 1960)

 

Till frågan om Stalin

Kommentar (2) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan (13 september 1963)

 

Är Jugoslavien ett socialistiskt land?

Kommentar (3) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan (26 september 1963)

 

Neokolonialismens försvarare

Kommentar (4) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan ( 22 oktober 1963)

 

Två olika linjer i frågan om krig och fred

Kommentar (5) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan (19 november 1963)

 

Fredlig samlevnad - två diametralt motsatta slag av politik

Kommentar (6) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan (12 december 1963)

 

SUKP:s ledare är vår tids största splittrare

Kommentar (7) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan (4 februari 1964)

 

Den proletära revolutionen och Chrusjtjovs revisionism

Kommentar (8) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan (31 mars 1964)

 

Chrusjtjovs falska kommunism och dess historiska lärdomar för världen

Kommentar (9) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan (14 juli 1964)

Varför Chrusjtjov föll

Ledarartikel i Röda Fanan, Kinas kommunistiska partis teoretiska tidskrift, publicerad (21 november 1964)

 

Appendix

Brev från Sovjetunionens kommunistiska partis Centralkommitté till Kinas kommunistiska partis Centralkommitté

(Den 30 mars 1963. Publicerad i Pravda den 3 april 1963)
(länkproblem 090312 -red)

Öppet brev från Sovjetunionens kommunistiska partis Centralkommitté till partiorganisationerna och alla kommunister i Sovjetunionen

(Den 14 juli 1963. Publicerat i Pravda den 14 juli 1963)

 

1964 KKP