OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

UTTALANDE AV
KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS CENTRALKOMMITTÉ

Den 5 juli 1963

Kinas kommunistiska parti har fått kännedom om det uttalande som den 4 juli utsändes av Sovjetunionens kommunistiska partis Centralkommitté.

Kinas kommunistiska partis Centralkommitté kan inte godtaga de förvrängningar av och anklagelser och angrepp emot innehållet i KKP: s Centralkommittés uttalande av den 1 juli, vilka förekommer i detta uttalande från SUKP: s Centralkommitté.

Eftersom KKP:s delegation just är redo att avresa till Moskva för överläggningarna mellan de kinesiska och sovjetiska partierna har KKP:s Centralkommitté instruerat delegationen att vid överläggningarna göra de nödvändiga kommentarerna till SUKP: s Centralkommittés förvrängningar, anklagelser och angrepp.

Trots att SUKP:s Centralkommitté den 4 juli ännu en gång gjort ett uttalande av detta slag, har KKP:s Centralkommitté i överensstämmelse med sin konsekventa inställning, att till fromma för den gemensamma kampen emot fienden stå fast i princip och vid att stärka enheten och undanröja meningsskiljaktigheterna till förmån för den gemensamma kampen mot fienden, instruerat delegationen att vid överläggningarna visa största tålamod och göra sig största möda att stärka såväl enheten mellan de kinesiska och sovjetiska partierna och de båda länderna som enheten inom det socialistiska lägret och den internationella kommunistiska rörelsen på marxismen-leninismens och den proletära internationalismens grund samt på grundval av 1957 års Deklaration och 1960 års Uttalande.

KKP:s Centralkommitté hoppas att utgången av överläggningarna mellan de kinesiska och sovjetiska partierna ska vara till fördel för förberedelserna till inkallandet av ett möte med representanter för samtliga kommunistiska partier och arbetarpartier och till förmån även för den stora kamp som folken i hela världen för mot imperialismen och för världsfreden, nationell befrielse, folkdemokrati och socialism.

 

1963 KKP