OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP ansvarar för eventuella översättningsproblem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

ENA FOLKET MOT DEN FASCISTISKA,
LANDSUTFÖRSÄLJANDE OCH FOLKMÖRDANDE DIKTATUREN,
UTVECKLANDE FOLKKRIGET MER!

 

"Ställa till bråk, misslyckas, ställa till bråk på nytt, misslyckas på nytt ... till dess det är ute med dem. Detta är imperialisternas och reaktionärernas logik över hela världen i deras förhållande till folkets sak, och de kommer aldrig att handla i strid med denna logik. Detta är en marxistisk lag. När vi säger "imperialismen är vildsint", menar vi att dess natur aldrig kommer att förändras, att imperialismen aldrig kommer att förändras, att imperialismen aldrig kommer att lägga ifrån sig sina slaktarknivar, att de aldrig kommer att bli Buddhor, utan de kommer att fortsätta som de börjat till dess de går under.

"Kämpa, misslyckas, kämpa på nytt, misslyckas på nytt, kämpa igen ... till segern; detta är folkets logik och också det kommer aldrig att handla i strid mot denna logik. Detta är en annan marxistisk lag. Det ryska folkets revolution följde denna lag, och det har också det kinesiska folkets revolution gjort." ("Kasta undan illusionerna, bered er till strid")

Ordförande Mao Tsetung

 


Vi anmärker: vi har inte lidit något stort nederlag, vi förbereder oss så att ett sådant ej heller ska inträffa, till idag har vår process utvecklats med framgångar och motgångar, vi har genomlevt hårda stunder, som under åren 83 och 84, men inget stort nederlag. Så sade oss Ordförande Gonzalo år 91. Sedan, inträffade gripandet av vår Anförare. Han sade oss från fängelset: "...Några tror att vi genomlever ett stort nederlag, de drömmer! Vi säger dem...fortsätt drömma! Det är en krök, inget mer! En krök på vägen! Vägen är lång och vi ska färdas den, och vi segrar! Ni kommer att se det!" (Tal av den 24 september). Sedan dess utvecklar vi oss inom denna krök och nu har vi börjat komma ur kröken.

Folkkriget vidmakthålls inte endast utan utvecklas steg för steg mitt i hård och skarp kamp; och vindarna blåser till vår fördel. Idag kan vi försäkra att folkkriget tjänat till krökens övervinnande och även om vägen fortfarande är svår och går i sick-sack, kommer vi att segra. Detta år utvecklar vårt Parti mycket resolut en Ny Plan som vägleds av slagordet Ena folket mot den fascistiska folkmördande och landsutförsäljande diktaturen utvecklande folkkriget MER! Och även om situationen fortfarande är komplicerad och blodig så är utsikterna strålande.

Val nej! Folkkrig ja!

OM VALEN: Marx betonade: de förtryckta bemyndigar man att en gång vartannat år bestämma, vilka medlemmar ur den förtryckande klassen som skall representera och förtrycka dem i parlamentet! "...valen har endast varit verktyg för de feodala godsägarna och storkapitalister..." Valen är alltså, ett verktyg i det kontrarevolutionära kriget.

1) Den peruanska Staten är godsägar-byråkratisk, det är en de feodala godsägarnas och storborgarnas diktatur under den nordamerikanska imperialismens kontroll. Mot denna kämpar folket för uppbyggandet av en Nydemokratisk Stat som kräver att den gamla rådande ordningen förstörs.

2) Den peruanska Staten, som varje Stat, baseras, försvaras och utvecklas genom att våld används; gentemot detta behöver folket det revolutionära våldet, följande vägen att omringa städerna från landsbygden.

3) Valet är ett medel för godsägarnas och storborgarnas dominans; de är inte för folket ett verktyg för förändring, inte heller är det ett medel för att störta de härskandes Makt, det är härur som den riktiga inriktningen att använda dem med agitations och propaganda mål kommer.

Vi hälsar det hjältemodiga peruanska folket som idag bekämpar och gör motstånd mot denna regering av fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande diktatur som är den mest ohämmat pro-imperialistiska. Den tillämpar en ondsint antifolklig, antibonde och antifolkkrigs politik, till exempel: politiken "den fria marknadsekonomin och ekonomins globalisering", "nyliberalismen", "mänskliga rättigheter", "borgerlig demokrati" "fred", osv, osv. Det är universalmedlet för dem som bor i olympen; men, dessa falska fanor från 1700-talet är demagogisk svada som endast är till nytta för en handfull exploatörer i landet och i utlandet. De försöker söva och slå modet ur massornas medvetande tillämpande en dubbelpolitik. Den s.k. "kampen mot narkotikahandeln" är en annan imperialistisk dubbelpolitik och en förevändning för att på världsnivå tillämpa deras kontrarevolutionära "lågintensitetskrigs"-strategi och för att kväsa revolutionen i huvudsak i den tredje världens länder som fallet är för vårt land och dessutom för att underkuva de förtrycka nationerna här i vårt land och konkret i de kokaodlande zonerna särskilt i Huallaga, tillämpar den nordamerikanska imperialismen och den här regimen en ondsint politik av att utrota kokaodlingarna vilket dömer Huallagabönderna och de kringboende till svält, hjälplöshet och död, och det s.k. programmet för utrotning och ersättande av odlandet av kokablad med andra alternativa produkter "alternativ utveckling", "agrarindustriell utveckling", det var och är Fujimoris demagogiska svada. Om inte så låt oss se några händelser under nu nästan 8 år av lång väntan för bönderna, huvudsakligen fattigbönderna.

Programmen med olivträd, dvärgpalm, kakao, kaffe, ris, majs bl.a., som camu-camu, banan, osv, osv. görs endast av ett fåtal godsägare och rika bönder beskaffade att stödja "Cambio 90- Nueva Mayoría", lismande om att vara fujimorister, organiserande dem korporativt och, under detta system, ge dem värdepapper, lån osv, medan den stora majoriteten av fattigbönderna befinner sig marginaliserade, överlämnade åt turen, men de eftersträvar att dra dem till sitt fascistiska system, med demagogi och lurendrejeri.

Denna form av korporativ, militariserad organisation som är bunden till "lågintensitetskriget" sammanfogas med blod och eld under bajonetternas beskydd och av folkmord, tvingande och fjättrande massorna genom de sk. CAD (självförsvarskommittéer), infödda- och stadsrondas, korporativism som också presidentministeriet driver fram genom COFOPRI, FONCODES, PRONAA, INADE, UTVECKLINGSKOMMITTÉER MOT DROGER, osv. Vad är då detta för organisationer? T.ex. "UTVECKLINGSKOMMITTÉER", "BONDESAMHÄLLE", eller "PRODUCENTKOMMITTÉER", "APAFA", "HÄLSOKOMMITTÉER", "SPORTKOMMITTÉ", "MÖDRAKLUBBAR", eller "ETT GLAS MJÖLK"? Det är korporativiserade organisationer under fascistisk militär kontroll, för att kedja fast dem vid sitt gamla exploaterings- och förtryckssystem och så försöker de skilja folket från gerillan. Därför, fortsätt avslöja Hermozas och Fujimoris schackrande när de delar ut brödkanter till folket och under förevändning av att bekämpa fattigdomen siktar de i grunden på att kväsa folkprotesten och vinna röster för Fujimoris omval, och de fascistiska väpnade styrkorna stödjer dem i denna omvalskampanj, allt inom lågintensitetskrigsstrategin. Om inte, vad är då dessa "motorvägsbyggen" som ovanpå allt är dåligt gjorda och endast kortvariga, "elektriskt ljus", "direktvals", telefon främjande angiveriet som i Tocache där de säger till befolkningen att anmäla "terroristen" genom att ringa till en viss telefon. "Broar", "idrottsplatser", "dricksvatten", "uppbyggnad av skolor och läroverk", "läkarstationer", "hydroelektricitet", osv. Och jordproblemet? Plundringen har börjat. Värdepapper, lån, hypotek tjänar plundringen och fortsätter godsägarvägen i jordbruket, för att inte tala om andra produkter som dagligvarorna, alla dessa löften och program har misslyckats därför att det inte är bondevägen, och för att så länge det existerar exploatering och förtryck, under vilken regering som helst i denna peruanska Stat, av detta gamla system, fortsätter fattigdomen existera, därför är den enda vägen, den enda utvägen, folkkriget - Nu här i regionen är några anhängare av omval av deras marionett och andra maskerade som oberoende som fallet är med vamos vecino som demagogiska schackrare som lovar och lovar och ger något krimskrams och gåvor som de säger i denna omvalskampanj i Tocache så gör de i andra provinser i San Martín, Huánuco osv.

Allt detta inom den "definitiva pacificeringen" av Huallaga idag då de på nytt för fram samma lumpna bedrägeri med avsikt att undergräva, förstöra folkkriget och dölja den kärnbildning som de med våld underkastar bönderna för att bilda meznadas, upprepande fallfärdiga former som redan tidigare förstörts av själva massornas och gerillaaktionernas samfällda kamp. Därför kallar PERUS KOMMUNISTISKA PARTI hela folket och speciellt alto Huallaga till att: RÖSTA INTE! Låt er inte desorienteras av kommunalvalsskrävlet: RÖSTA INTE! Utan bojkotta, försvåra, undergräv och förhindra dem där det är möjligt.


LEVE ORDFÖRANDE GONZALO, PARTIETS OCH REVOLUTIONENS ANFÖRARE!
LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
ÄRA ÅT MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS TÄNKANDE!
VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA! RÖSTA INTE!
LEVE DEN TOLFTE ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!
FOLKKRIGET KOMMER OUNDVIKLIGEN ATT SEGRA!


 

JUNI 1998 PKP BAS-HUALLAGA

 

Ediciones
Bandera Roja
reproducerat av
FOLKRÖRELSEN PERU