OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP ansvarar för eventuella översättningsproblem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

NOT OM DEN POLITISKA SITUATIONEN

 

Reaktionen fortsätter förvärrandet av sina problem och tvister.

Fascismen står inte i motsättning till den presidentiella absolutismen. Det den byråkratiska bourgeoisiens fraktion och några sektioner av den compradora bourgeoisien idag förfäktar är det enkla steget från fascismen till den borgerliga demokratin liksom tidigare.

De säger att Hermozas och Fujimoris regim är en "diktatur" men vi, vet även att den borgerliga demokratin är en form av diktatur; för det som här i den peruanska staten existerar sedan slutet av seklet, är en jordägar-byåkratdiktatur, som uttrycker sig; i den fascistiska regeringsformen eller den borgerliga demokratins regeringsform (inklusive mellanformer).

Man måste förbereda folket eftersom reaktionen önskar använda det enligt respektive fraktions intressen. Folket behöver varken fascism eller borgerlig demokrati. Folket behöver en Ny-demokrati, uttryck för Folkdiktaturen och detta kräver att den Gamla Staten förstörs.

Å andra sidan tar Hermozas och Fujimoris fascistiska klick de gränsproblem som lagts fram av Ecuador som förevändning för att försöka återta positioner, beskyllande sina motståndare för att vara anti-patrioter; när allt kommer omkring, har det aldrig varit de väpnade styrkorna, utan folket som alltid försvarat gränserna. Än värre om vi känner till den folkmördande och landsutförsäljande karaktären hos den nuvarande klickan, då de skickar tillbaka de ecuadorianska krigsfångarna, nästan till och med med militära utmärkelser; medan de förföljer, torterar och mördar folkets söner och döttrar, inklusive medlemmar av deras egen armé såsom är fallet med den här agenten från SIE (Arméns Säkerhetstjänst) som blev styckad, och med en annan som torterades så hon blev invalid.

Man måste fortsätta demaskera Hermozas och Fujimoris demagogiska schackrande när de delar ut brödkanter till folket; under förevändningen att "bekämpa fattigdomen", i grunden siktande på att kväva folkprotesten och vinna röster för återvalet av "Marionetten". Allt inom yankee-strategin för det så kallade "lågintensitetskriget" (det halv vansinniga motorvägsbyggandet är inom denna plan).

Så medan inom reaktionen dess problem och tvister förvärras, avancerar inom folkets barm den revolutionära situationen, det har skett viktiga mobiliseringar av massorna i Lima och andra städer i landet mot den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande regeringen. Men här måste vi differentiera och se att det huvudsakliga och viktigaste är utvecklingen av oppositionen mot, förkastandet och fördömandet av den fascistiska regimen som Hermoza står i spetsen för, en opposition som fortsätter öka allt mer.

Detta är en aspekt medan den andra är den byråkratiska bourgeoisiens ansträngningar, och andras som önskar kanalisera denna folkprotest för att få folket att följa dem i svansen.

Vi bör demaskera såväl den sittande fascistiska regimen, som är huvudfienden. Likaledes med de opportunister som vill schackra med de folkliga kamperna, inte följa någon av storbourgeoisiens fraktioner i svansen, utan utveckla vår egen väg, den demokratiska vägen, folkets väg, med Folkkriget som huvudform av kamp koordinerande det med de andra kampformerna som de folkmassorna utvecklar.

Folkkriget fortsätter sin utveckling. Offensiven i maj var mycket hårtslående på landsbygden och i staden, framhäv Ayacucho.


 

JUNI 1997 PKP-CENTRALKOMMITTÉN

 

Ediciones
Bandera Roja
reproducerat av
FOLKRĂ–RELSEN PERU