OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP ansvarar för eventuella översättningsproblem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

POLITISK RAPPORT

 

Den nuvarande situationen fortsätter, i det reaktionära lägret, att markeras av de illdåd som imperialismen, huvudsakligen yankee-imperialismen, begår bakom skallrande om falsk fred sträcker den ut tentakler, och intervenerar väpnad på ett oförskämt och dominerande sätt i direkt form eller i sammansvärjning med andra (FN:s "FREDSSTYRKA") då det passar deras intressen. Den internationella gendarmen, yankee-imperialismen, gör detta med vapen i hand i Haiti eller Jugoslavien, eller via diplomatiska fördrag som i Mellanöstern. Andra gör det i enlighet med sina intressen och förutsättningar, exempel: Ryssland i Tjetjenien osv.

Ödet för den yankee-imperialistiska supermakten och andra, är historiskt och politiskt definierat, inget räddar dess totala sammanfall och undergång, den fortsätter i nedgång och börjar därför åter upphöja efterblivna fanor hämtade ur böcker från 1700-talet för att försöka vidmakthålla en ohållbar situation, de har ingenting nytt, de kompletterar genom att bilda handelsblock vilka innebär kamp för att utöka marknader och dessa förde och kommer att föra till nya krig.

Samtidigt fortsätter den revolutionära kullen, trots det imperialisterna och alla reaktionärerna fortsätter säga, att ännu mera vara huvudtendensen. Kamper av alla slag utvecklas på olika platser, perspektivet är dessas större ökning. Vad gäller massorna i världen ropar de på revolution, och de behöver Kommunistiska Partier, som med maoismen som befäl och utkämpande Folkkrig, skall stå i spetsen för dem, i det stora heroiska och omvandlande hjältedådet för kommunismens seger på hela jordens yta.

Nationell Politisk Situation

Trots demagogi, osanning, bedrägeri, lögnhistoria, är det verkliga och objektiva att byråkratkapitalismen inte har någon utväg. Den faller och kan inte komma på fötter igen. Så erkänner de inom ekonomin att "det officiellt återigen finns problem", enligt deras egna siffror för ökningen för första kvartalet 1996, börjar inflationen åter visa sig och arbetslösheten slår alla rekord, med vilket det som sagts av Ordförande Gonzalo och Partiet, att deras kriser skärps i den andra halvan av varje årtionde och att de varje gång sjunker ner allt mer (*), bekräftas. Och perspektivet? Enligt flera erkända ekonomer, "är detta år hårt och kanske nästa också". Denna regering sa liksom de tidigare: "offra sig för en bättre morgondag" men den bättre morgondagen kommer aldrig och det nuvarande årtiondet blir allt värre.

Under det att den sittande regeringen politiskt går från en kris till en annan, förgäves försökande att dölja sin fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande natur allt mer avslöjande det var som fräter sönder dem ända in i märgen, som knarkhandeln som komprometterar ända upp bland de högsta hierarkierna i deras reaktionära väpnade styrkor.

Å andra sidan ju mer de kacklar om pacificering "desto mer exploderar de väpnade aktionerna i deras ansikten och händer".

Den demokratiska vägen, folkets väg, idag övervinnande den svåra och komplexa kröken medelst reaktiveringen av den revolutionära situationen förenad med Partiets Nya Militära Plan, proletariatets och folkets olika sektorers kamp flammande upp på nytt, vilket gynnar Folkkrigets utveckling. Vårt folk varken behöver eller vill ha brödkanter administrerade av folkmördande horder i kampanjen "Civilhandling" vars syfte är att manipulera massorna utnyttjande den hunger och misär den gamla underkastar dem, vårt folk behöver ett nytt samhälle i vilket det med sina egna händer och sin ansträngning värdigt kommer att tillfredsställa sina behov.

Om Camisea-projektet. Det måste stå mycket klart att det på intet sätt kan vara en historisk händelse som fascisterna, landsutförsäljarna, säger, när de skriver under ett kontrakt som än en gång överlämnar vår naturrikedom till ett imperialistiskt konsortiums glupskhet i 40 år, för att de sedan kall ta den bättre delen och som alltid lämna kvar smulorna till oss.

Om tillämpningen av den Nya Planen "Övervinn kröken, utvecklande Folkkriget!". I allmänhet håller vårt Parti lett av Centralkommittén och väglett av Marxismen-Leninismen-Maoismen, Gonzalos Tänkande under hård kamp på att med framgång fullgöra tillämpningen av den Nya Planen Övervinn kröken, utvecklande Folkkriget! Mitt i "inringnings- och undertryckelse"-fälttåg och motfälttåg bekämpande det så kallade "Lågintensitetskriget".

I synnerhet i den Huvudsakliga Regionalkommittén, ger tillämpningen av den första delen av planen för militära operationen oss ett mycket positivt resultat på grund av återverkan och de perspektiv som öppnar sig och de är mycket goda.

Vi måste hålla de framsteg som uppnåtts i våra militära operationer i åtanke. Det är även nödvändigt att övervinna fel och begränsningar såsom underskattandet eller överskattandet av fienden, se målsättningar och tillämpa dem så som det motsvarar det Stora strategiska konceptet, inte underskatta fienden taktiskt, inte ens mesnadas för att kunna förstöra dem del för del.

.... .....

Om de tre instrumenten. Vi måste alltid framhäva Partiets ledande roll, aldrig glömma att utan proletariatets ideologiska och politiska ledning medelst Partiet, kommer varken bönderna, eller folket, att kunna avancera eller uppnå segern. Ordförande Gonzalo lärde oss att härda oss som bönder med proletärt huvud. Nödvändigheten av möten på olika nivåer och i synnerhet av Ledning, för denna är nyckel.

Tvålinjerskamp. Vi fortsätter bekämpa den revisionistiska och kapitulationistiska Högeropportunistiska Linjen och gör det ända till det fullkomliga och fullständiga bortsopandet av den ur våra led. .....

I massarbetet. Vi avancerar steg för steg i att mobilisera och vinna massorna men, det är bara början på en krävande uppgift. Massornas hållning är positiv. Vi måste i allt hålla mycket noga i minnet, att reaktionen har parollen att isolera oss från dem och de använder alla medel för detta, från att luras till repressionen över utpressning och manipulerandet med deras behov. Därför är och kommer kampen att vara hård. Våra tidigare begångna fel har gjort stor skada och har använts av reaktionen. Därav kravet på att inte i något ögonblick påverka folkets intressen och att varje aktion har klar och definierad politisk innebörd. Massorna gör historien.

Folkets Befrielsearmé. Vi avancerar i att höja dess stridslust. 3 uppgifter: strida, mobilisera, producera. "Mindre men bättre trupper och en enklare administration".

..... .....

Front - Ny Stat. Vi avancerar i att bättre välja ut revolutionens måltavlor och vinna de folkliga massorna skapande förusättningar för deras inkorporering i Enhetsfronten. Håll i åtanke skillnaden mellan klasser som bildar Fronten och revolutionens måltavlor. Frågan om jorden, massornas problem.

Folkkommittéerna vidmakthålls mitt i stormar och gående genom ett hårt stålsättande, framsteg i säkerheten och produktionen.

Kampanj för produktionen utgående från dess planering. Gör oss oövervinneliga i det ideologiska och materiella. Hälsa. Rekreation.Not: Ta som referens för denna punkt (*) Intervju med Ordf. Gonzalo. Sid. 61:

"Utväg? Vi anser att de inte har någon utväg. Vår tolkning av det samtida peruanska samhällets process framlägger att byråkratkapitalismen från och med 1980 har gått in i sin förstårelse och som följd störtar hela systemet och de har ingen utväg. Och om vi ser sakerna, finns det en allvarlig kris men två årtionden, 80-talet och 90-talet, har lagts samman, båda kritiska, de har ingen som helst utväg."


 

MAJ 1996 PKP-CENTRALKOMMITTÉN

 

Ediciones
Bandera Roja
reproducerat av
FOLKRĂ–RELSEN PERU