OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP ansvarar för eventuella översättningsproblem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

ANTECKNINGAR FÖR ATT TYPIFIERA REGIMEN SOM FASCISM:
Politisk framställning

 

Den 5 april 92 skedde en statskupp. Där hade en kontrarevolutionär plan som var förutsedd att vara XX år börjat tillämpas (tidskriften Oiga nr 647 och 648, juli 93).

I grunden är det en fascistisk uppfattning men, anpassad till förhållandena av att bekämpa ett folkkrig (det är mycket viktigt att ha i åtanke den kinesiska erfarenheten och Chiang Kai-sheks tillämpning av fascismen). En plan bistådd och utarbetad av imperialismen, huvudsakligen yankee-imperialismen, och satt i verket av de väpnade styrkorna. Velasco är en föregångare. Även APRA. Och denna fascism står inte i motsats till den absoluta centraliseringen utan de komplementerar varandra. Det är en skamsen fascism. Idag är det tydligare, se Fujimoris tal av den 28 juli 95, "Direkt, effektivt och permanent Statsstyre", "ekonomisk demokrati", "ny nationalism"; "modernisering", "vi vill vara moderna", (Chiang Kai-shek); "modern Stat", "stora strukturreformer", "utbildningskorståg", "ny legal ram", "varken populism eller ultraliberalism, varken höger eller vänster, eller kapitalism", "det är i Staten som auktoritetsprincipen försvaras", "reform av den Juridiska Makten", "till slut har vi kapaciteten att planera mål och målsättningar på lång sikt", "uppnå Perus återfödelse i det nya årtusendet".

Åtgärder med parlamentet (riktning). Idag, ett parlament styrs efter deras lynne. Juridisk Makt, Val-Makten (Val och fusk), (i alla dessa punkter nådde APRA inte målet och det var redan fascism). Våldförd konstitution. Gällande Nya Författningen våldförd.

-Lagstiftning. Antiterroristlag värre än APRA:s. Militära Domstolar. Domstolar med maskerade domare. Specialdomstolar. Livstids fängelse. Förnekande av rätten till försvar, under två år följde man en lag som dömde underåriga som om de var vuxna. Domar med den anklagade frånvarande. Retroaktiva lagar.

- Gentemot fackförenings- och folkets rättigheter: fullständigt förnekande.

- Universiteten militariserade och i "reorganisering".

- Kommunerna: beskurna.

- Ekonomi: Från Pinochets fascism och liberalismen. Med Velasco drevs det statliga monopolet fram, idag drivs det enskilda monopolet fram och detta står inte i motsats till fascismen.

- Organisatoriskt: Det är på landsbygden som korporativiseringen tydligt uttrycks.

- Se lagen om "rondas" och deras beväpning.

Analysera den taktik den följer. Den utvecklar APRA:s. (se dokumentet "Utveckla folkkriget tjänande världsrevolutionen." sid. 108-109 [sp. utg., övers. anm.] Från punkt II ETT ÅR AV APRA-REGERING "Under Garcías ledning har APRA följt strategin att förlita sig på de fattiga massorna i kåkstäderna, vinna över bönderna i ‹ergsområdena, särskilt i den så kallade 'andinska trapets'-regionen, hålla tillbaka folkets kamp, genom att i synnerhet använda IU som stöttrupper och ena alla reaktionärer under sin ledning, isolera proletariatet, slå mot de breda massorna och ta sikte på folkkriget. För detta litar de till användningen av repression under ledning av de väpnade styrkorna och polisstyrkorna. Denna strategi kommer nu förstärkas än mer, än mer demagogiskt upphöjande av deras falskheter om 'nationalistisk, demokratisk och folklig Stat' och ännu mer högtravande anti-imperialism i ord."

Dessutom, se hanteringen av Presidentministeriet CONADE, FONCODES, PRONAA, Utvecklingskommittéer, (peruanska armén), osv.

Polisstat: Utöver utökandet av de väpnade styrkorna och polisstyrkorna, och framdrivandet av SIN (de hade förslag på att skapa SIN-kontor i varje ministerium). Serenazgo. "Medborgarsäkerhet".

Återval 95, och plan för att återväljas. Bakom Hermoza och klicken i de väpnade styrkorna.

(Se också) Om Kommentarer Angående Statskuppen. April 92, andra stycket. Två tendenser i den G. S. [Gamla Staten, övers. anm.]: en fascistisk och den andra demoliberal…, här framläggs hur Fujimori är emot parlamentet,…traditionella partier, osv.

Och Fujimoris tal: "Modern Stat"… skulle kunna vara baserat på vad Chiang Kai-shek sade. (Band III Ordförande Mao, I noterna sid. 258 [not 6, övers.] "Om koalitionsregering"). Den 1:a augusti 1932 utgav han för landsbygden "bestämmelserna för organiserandet av Pao och Chia och för en folkräkning i häradena", han sade att dt var ett administrativt system från basen med vilket den reaktionära kuomintangklicken genomtvingade sitt fascistiska välde.

Här se Lagen om Gemenskaper, det vore bra att se datumet då man gjorde lagen… men, det sätt på vilket de organiserar bönderna, är fascistiskt… likheter och skillnader med 68-epoken med Velasco, de kommer inte upprepa det likadant men, i grunden är den fascistisk; den försöker se ut som demoliberal men har bestämt sig för fascismen.

Se Band II Ordförande Mao sidan 57… absolut centralism…Man måste se över Fujimoris hela lagstiftning; det som de vill är att förvilla med detta om direkt demokrati… den nuvarande regeringen är fascistisk men, med demoliberala kläder. I realiteten, på landsbygden finns redan detta fascistiska system, se det senaste dokumentet. Även Övervinn…!

I städerna. En polisstat är, med andra ord, en fasciststat det sade till och med en son av imperialismen… Det är inte vi som är uppfinnarna av det sprängstoff som OG [Ordförande Gonzalo, övers. anm.] sade: I den andra hälften av varje årtionde fördjupas dess kris, det uppfylls från början till slut, det finns en allvarlig kris men de två årtiondena 80 och 90 har samlats…, vad sade de i december om den negativa tillväxten och den efterföljande månaden ökade inflationen…de behöver investera mer…

…………………………………

…………………………………

…………………………………


 

FEBRUARI 1996 PKP-CENTRALKOMMITTÉN

 

Ediciones
Bandera Roja
reproducerat av
FOLKRĂ–RELSEN PERU