OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE FOLKETS BEFRIESEARMÉS DAG!
ORDFÖRANDE GONZALO ÄR FOLKKRIG!

På denna nya årsdag av Ordförande Gonzalos födelse och Folkets Befrielsearmés grundande, uttrycker Folkrörelsen Peru än en gång sin hälsning och underordning till vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo, Anförare för Partiet och revolutionen, den störste marxist-leninist-maoisten på jordens yta, Partiets enighetscentrum och segergaranti till kommunismen. Vi uttrycker likaså vår hälsning till Folkets Befrielsearmé, vårt folks armé, som genomför vårt folkkrig under Partiets allomfattande ledning, och återförsäkrar oss i att Partiet leder geväret, och aldrig kommer vi tillåta att geväret leder Partiet.

Det är precis med dessa principer, med tillämpningen av maoismen till vår revolution, det allsmäktiga Gonzalos tänkande, som vårt folkkrig har erövrat alla sina segrar, som den Nya Makten har erövrats och fortsätter att stråla i vårt land. Därför är vår Folkets Befrielsearmé ingen armé av småborgerliga hjältar, som genomför spektakulära aktioner för att skina som individer eller för att vinna beundran hos världens intellektualoider och revisionister. Den är ingen fokistisk armé, skild från massorna, den är ingen armé anpassad till drömmarna om ett romantiskt krig, genomfört av en grupp ”övermänniskor” för att befria de ”stackars massorna”. Vår Folkets Befrielsearmé är massornas armé, med vilken massorna, huvudsakligen fattigbönderna, befriar sig själv under ledning av proletariatet genom dess militariserade Kommunistiska Parti. Den är ingen militaristisk armé, utan en armé med politiken som befäl, som utför hårtslående väpnade aktioner, inte för att uppnå överenskommelser eller sätta press på den gamla reaktionära staten, utan för att förstöra fiendens styrkor, förstöra den gamla staten och bygga upp den Nya Staten fram till erövrandet av makten i hela landet, på så vis kulminera den demokratiska revolutionen och utan något som helst uppehåll fortsätta den som socialistisk revolution och etablera proletariets diktatur, samt med successiva kulturrevolutioner fortsätta marschen mot vårt slutmål, den för alltid gyllene Kommunismen.

Idag fortsätter Partiet att utveckla folkkriget och så krossa de linjer som motsätter sig revolutionen, HOL [den högeropportunistiska linjen] och VOL [den ”vänster”-opportunistiska linjen], genom att upphöja, försvara och tillämpa marxismen-leninismen-maoismens, gonzalos tänkandes, huvudsakligen gonzalos tänkandes principer. Vi förkastar, fördömer, krossar och brännmärker dessa eländiga, som är del av och direkt tjänar imperialismens och reaktionens planer; planen för fredsavtal, planen för att förinta ledningen och isolera gerillan från massorna – och som därför attackerar vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo, för vad han representerar. De vet att Ordförande Gonzalo, i Peru och i Världen, representerar Folkkrig till Kommunismen, representerar principen att fanan inte får halas någonsin förrän vi kommer till Kommunismen. Medan reaktionen har gett HOL den reaktionära uppgiften att sprida lögnhistorien om ”fredsavtal”, så är VOL:s roll den väpnade revisionismens, militarister, en så kallad revolutionär armé som genomför väpnade aktioner för att uppnå överenskommelser med reaktionen och poster inom det gamla systemet av utsugning och förtryck – liksom Sandinisterna i Nicaragua eller andra platser, och de så kallat ”maoistiska” revisionisterna i Nepal. Det är därför de måste förkasta Ordförande Gonzalo och hans tänkande och anklaga honom för att vara ”terrorist”, eftersom de vet att med Ordförande Gonzalos röda linje ingjuten mitt i massornas hjärtan och sinnen, så kan dessa självutnämnda hjältar inte uppnå sina personliga mål. På så vis tjänar de också – tillsammans med alla de individer och kotterier i Peru och i utlandet som utger sig för att stödja vårt folkkrig och världsrevolutionen, men som i verkligheten bara tjänar sina egna intressen – till att sprida den reaktionära lögnhistorien att PKP är ”delat” eller har ”besegrats”. Detta psykologiska krig är ingenting nytt; imperialisterna och reaktionärerna har alltid tillämpat det i sina krig, och de vet mycket väl att de renegater och förrädare som dyker upp i varje revolution, medvetet eller inte, har en mycket viktig roll för dem i detta kontrarevolutionära krig, såsom borgarklassens agenter inom revolutionens led.

Vi återförsäkrar oss än en gång i vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo och hans allsmäktiga tänkande, vårt Parti, dess Centralkommitté och hela Partiets ledningssystem. Partiet, som idag fortsätter att leda folkkriget allomfattande, genom att tillämpa det som etablerades av vår I Kongress, det III Plenumet och Ordförande Gonzalos mästerliga Tal, och förena folkkriget med vårt folks hjältemodiga kamper för sina dagskrav. Vi hälsar det peruanska proletariatet och folket, som aldrig kommer att låta sig luras av reaktionens lögnhistorier, eller av några individer och kotterier som tjänar dessa planer; inte heller av några intellektualoider eller självutnämnda ”rent röda” som tror att de vet mer om folkkrig än de militanter, kombatanter och massor som lever detta krig varje dag.

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
LEVE FOLKETS BEFRIELSEARMÉ!
FÖRDÖM OCH KROSSA HOL OCH VOL!
NED MED IMPERIALISMENS PLAN FÖR ”FREDSAVTAL”!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 


December 2011 Folkrörelsen Peru