OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE DEN LXXXIII ÅRSDAGEN AV PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS GRUNDANDE!

DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I MADRID, 8:E OKTOBER 2011:
EN KLAR SEGER I KAMPEN FÖR DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSENS ENIGHET

Folkrörelsen Peru, PKP:s alstrade organisation för Partiets utlandsarbete, uttrycker sin fullständiga, frivilliga, ovillkorliga och medvetna underordning till vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo, den störste levande marxist-leninist-maoisten på jordens yta, Partiets enighetscentrum och segergaranti till kommunismen; till hela Partiet, den hjältemodiga kombattanten, dess Centralkommitté och hela Partiets ledningssystem, och vår hälsning på denna årsdag för dess grundande. Vi uttrycker också vår fullständiga enighet med och tar fast ställning för Partiets regionalkommittéers gemensamma dokument.

Som en del av vårt firande av denna årsdag genomförde MPP, med stöd av sympatisörer till vårt folkkrig, framgångsrikt den Internationella Konferensen i Madrid den 8:e oktober 2011. Vi uttrycker vår glädje och proletära optimism för evenemanget, som tjänade syftet att utveckla det som PKP påpekat, debatten i den Internationella Kommunistiska Rörelsen om maoismens tillämpning och det grundläggande i densamma - Makten. Organisationerna som deltog i evenemanget har visat sin beredvillighet att debattera och kämpa som det anstår marxister, och inte dra sig undan kampen, ett kännetecken hos revisionismen. Organisationerna har presenterat sina uttalanden, och vi har utvecklat diskussionen med dem med på så sätt att den tjänar som grund för att ytterligare utveckla tvålinjerskampen. Å ena sidan har vi uttryckt vår enighet med kamraterna, som har återbekräftat sig i sitt stöd till vårt folkkrig, sin enighet med Partiets position och sitt förkastande av LOD och LOI och av alla individer och kotterier som tjänar reaktionens planer; och å andra sidan har vi betonat nödvändigheten av att inte låta sig överraskas av imperialismens och reaktionens planer.

Se idag LOD och LOI som en spegel vilken avslöjar den nya revisionismen, å ena sidan partier som kallar sig maoistiska men vill samleva med den gamla staten, försvara den parlamentariska kretinismen, delta i val, inte utveckla folkkrig. Se å andra sidan LOI; hur revisionismen av idag försöker höja maoismens fanor, men blott fanorna, eftersom de förnekar gonzalos tänkande, som konkret tillämpning på vår verklighet, attackerar vår Anförarskap, för att sluta i fredsavtal. De framlägger och utför blott väpnade aktioner, utan att förstöra den gamla staten, utan att slå mot byråkratkapitalismen för att sedan sluta i förhandlingar såsom FARC ber om, som Nepal med FN, med dess fredskommission.

Senare vill de använda amnesti eller ”en lösning på problemen som uppkom ur inbördeskriget”, använda HOL, sådan är tendensen; de använde Gaddafi, Mubarak, Marocko, Irak, Bin Laden - så länge de tjänade deras planer brydde de sig inte om när soldater dog någonstans, det viktiga är att den gamla staten upprätthålls och ekonomin fortsätter som hittills. Vad sade Kina när de tog Tripoli för sina oljebolag? Vad säger reaktion om LOI medan soldater dör? Problemet är att säkerställa investerandet med konsultationslagen , att ”investerandet” inte lamslås.

Dessa är några av de viktiga punkterna att se på i debatten. Vi insisterar i den proletära internationalismen, i det vår Centralkommitté har slagit fast om att föra debatten med alla Partierna och organisationerna på världsnivå, inom och utanför RIM och att göra utvärderingen av maoismens tillämpning, och i vårt stöd till de inledda folkkrigen och väpnade kamperna: Indien, Filippinerna, Turkiet och så vidare, liksom de nationella befrielsekrigen mot imperialismen i Irak, Afghanistan, Palestina och andra. Likaså insisterar vi på att enheten uppnås genom tvålinjerskamp, ​​obeveklig kamp mot revisionismen såsom huvudfaran, och inte genom försoning, i klassfiendens tjänst.

LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI, DEN HJÄLTEMODIGE KOMBATTANTEN, DET PERUANSKA PROLETARIATETS FÖRTRUPP!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV GENOM ATT UTVECKLA FOLKKRIG!
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 


Oktober 2011 Folkrörelsen Peru