OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

FÖRDÖM, BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJEN MED MER FOLKKRIG!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS TÄNKANDE, HUVUDSAKLIGEN GONZALOS TÄNKANDE!

”Även om den vägledande huvudlinjen för revolutionen är riktig, är det omöjligt att få en säker garanti mot bakslag och offer under revolutionens förlopp. Så länge revolutionen följer en riktig linje är det inget tvivel om att den segrar i det långa loppet.” (Polemiken om generallinjen i den internationella kommunistiska rörelsen, Kinas Kommunistiska Parti 1965)

Folkrörelsen Peru återförsäkrar sig i vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo, i det ärorika Perus Kommunistiska Parti, hela dess ledningssystem och i vårt folkkrig som försätter sin marsch mot erövrandet av makten i hela landet och till vårt slutmål den ständigt gyllene Kommunismen. I den nuvarande komplexa situationen, då det har uppstått en brytning i Partiet, återförsäkrar vi oss återigen i den orubbliga optimism som hör till vår klass, eftersom vi vet att revolutionens process är sådan. Klassfienderna försöker använda sådana brytningar eller problem för att säga att "linjen var felaktig", att de innebär "Partiets nederlag" - liksom de alltid upprepar om Sovjetunionen eller om den Stora Proletära Kulturrevolutionen i Kina – Vi kommunister vet att bara genom att insistera på den röda linjen, maoismen och det grundläggande i denna, Makten, och för oss främst gonzalos tänkande, kan vi övervinna denna nya krök, krossa fienden och marschera mot kommunismen.

I konkret har det uppstått en brytning: har dykt upp en ny "vänster"-opportunistisk linje som representeras av bröderna Quispe. Vi anser att dessa problem tillhör perioden efter gripandet av Ordförande Gonzalo och måste ses i förhållande till imperialismens, reaktionens och revisionismens planer. Ett av målen med alla lögnhistorierna, alla attackerna mot Ordförande Gonzalo, och med att inte tillåta hans offentliga presentation, har varit just att skapa brytningar som denna i Partiet, och vi ser nu hur vissa är villiga att spela den roll som reaktionen har gett dem och på så sätt direkt och medvetet tjäna fiendens planer för att sedan hävda att problemet är att "massorna inte vill".

Imperialismen, reaktionen och revisionismen har fokuserat sina attacker på följande punkter:

1. Anförarskapet, Ordförande Gonzalo, och hans tänkande, för att dra tillbaka och förneka underlaget för världsrevolutionen.
2. Ideologin, marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen.
3. Splittra Partiet, hålla tillbaka folkkriget och åstadkomma skapandet av ett "kommunistparti" endast till namnet, inom den gamla staten.

För detta ändamål har både LOD och LOI attackerat Ordföranden. Å ena sidan vill de ideologiskt argumentera för att det inte är nödvändig att utveckla folkkriget, och å andra sidan bröderna Quispe, som säger att han är en "terrorist" som "planerade sitt överlämnande" och vill att Partiet åtar sig detta, men Partiet förkastar det, och alla kommittéerna kommer att uttala sig, för att fördöma, bekämpa och krossa denna nya "vänster"-opportunistiska linje.

För att förstå denna känsliga situation måste man förstå och utgå från principerna och greppa det internationella proletariatets erfarenhet. I varje revolution där Anförarskapet gripits eller förlorats har den störtat ner i en opportunistisk linje; se Sovjetunionen, Kina och i vårt fall vad som hände i Partiet efter Mariáteguis död. Efter gripandet av Ordförande Gonzalo, dyker LOD upp – och spelar väl den roll de getts av imperialismen och reaktionen och med logistiskt stöd från dessa – genom att framlägga fredsavtalen och säga att det inte finns några förutsättningar för att göra revolution varken i Peru eller i världen, och man därför bör delta i val och vara en del av den gamla godsägar- och byråkratstaten. Nu har det dykt upp en "vänster"-opportunistisk linje som framlägger att Ordförande Gonzalo är ”terrorist”, att han ”aldrig har hållit i ett gevär”, att han ”planerade sitt och hela Centralkommitténs och det ständiga utskottets överlämnande" och andra grova och ohållbara lögnhistorier som att "folket jagade honom".

Den nya LOI har strukturerats som LOD, och är direkt kopplad till och tjänar de tre nämnda punkterna i den kontrarevolutionära planen. Vi känner till de koordineringar som Mossad-agenten Gorriti, , Fernando Lucena och IDL har gjort med regeringen för att genomföra "intervjun med Raul". De har gjort den bakom Partiets rygg, och blotta faktumet att de har gjort intervjun visar att de har gjort den med CIA:s hjälp, eftersom det nu är så att en främmande inte kan komma in i VRAE utan att styras och övervakas. Dessutom har de på detta sätt exponerat alla massorna och de kontakter som har fungerat som länkar. Det de säger, att reaktionen inte visste om Lucena, och att han kom p.g.a. ett telefonsamtal, är absurt. Syftet med "intervjun" är tydligt: reaktionen behöver sprida detta om den nya LOI i medierna för att säga till världen "att senderisterna själva säger att deras anförare är terrorist". Då är det inte så konstigt att Gorriti säger att "IDL-Reportrar tog ett viktigt redaktionellt beslut som jag tror att det är nödvändigt att dela med våra läsare". För denna eländige person är det  "viktigt" att en "del av Partiet," en usel angivare, berättar grova lögnhistorier, eftersom reaktionen med denna rapport försöker underminera revolutionen, och vill att detta återverkar  i Peru och i världen.

Så det är mycket tydligt att detta är en LOI som skriker ut grova lögnhistorier, och så direkt tjänar imperialismens och reaktionens plan, och att de för detta har behövt stödet från kända Mossad- och CIA-agenter för att så slå mot världsrevolutionen, och därför använder de alltid eländiga kapitulanter från revolutionen.

Se det internationella proletariatets erfarenhet: i Sovjetunionen kunde kamrat Stalin bibehålla revolutionens kurs trotsande en stor del av Sovjetunionens Kommunistiska Parti. Högern stack upp huvudet och blev utrensad. Problemet var ett problem med metafysik, med att inte förstå hur utveckla den socialistiska revolutionen såsom framlades av Ordförande Mao. I Kina arresterade den revisionistiska klicken Kamrat Chiang Ching och de tre, och framlade att "Ordförande Maos väg var en bonde-linje och en revisionistisk sådan".

När det gäller kampen på internationell nivå: Medan Ordförande Gonzalo var närvarande antog de andra Partierna maoismen, även den revisionistiska högern i Europa och i USA antog den motvilligt. Efter gripandet av Ordföranden antar inte RIM den, högern sticker upp huvudet tar inte en fast ståndpunkt. Nu vill de undvika att debatten om tillämpningen av maoismen genomförs, och därför försöker de misskreditera Perus Kommunistiska Parti. Alla de som inte tar ställning, eller sprider samma lögnhistorier från fienden, tjänar således denna imperialismens plan; en världsomfattande plan för att bekämpa revolutionen med "fredsavtal" falska "maoistiska partier", "demokratisk revolution", men inte en ny-demokratisk sådan, såsom Ordförande Mao lär.

Partiet fortsätter att utveckla folkkriget, medan det bekämpar LOD och den nya "vänster"-opportunistiska linjen, både ammade av reaktionen. Det tar tid att härda ledning, men för det får man inte underlåta att genomföra folkkriget - och Partiet gör det, med landsbygden som den huvudsakliga arenan, och fortsätter med Folkkrigets aktioner samtidigt som det också går i första ledet i massornas kamp för dagskraven.

FÖRDÖM, BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA ”VÄNSTER”-OPPORTUNISTISKA LINJEN!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
GENOMDRIV MAOISMEN SOM ENDA BEFÄL OCH VÄGLEDNING FÖR DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!
LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 


Augusti 2011 Folkrörelsen Peru