OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE DEN XXXI ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!

Folkrörelsen Peru, Perus Kommunistiska Partis alstrade organisation för partiarbetet i utlandet, hälsar de 31 åren av ärorikt folkkrig i Peru, vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo, Centralkommittén och hela Partiets ledningssystem som genom att tillämpa gonzalos tänkande fortsätter att upprätthålla revolutionens principer och dess kurs, såsom de slogs fast av vårt Anförarskap och hans allsmäktiga tänkande; och så fortsätter att fullgöra sin roll som det peruanska proletariatets förtrupp. Vi hälsar de hjältemodiga massorna, huvudsakligen fattigbönderna, som under dessa 31 år har varit framstående exempel inför världens massor i att ge sina liv för revolutionen; och de fortsätter att göra så idag, frivilligt och ovillkorligt – för att de inte har något att förlora utom sina bojor.

Det är viktigt för oss och för världens kommunister att ha grepp om hela den process som ledde fram till Partiets ärorika beslut att inleda folkkriget den 17 maj 1980; hur Ordförande Gonzalo härdade den röda fraktionen som rekonstituerade Partiet i ihärdig, fast och skarpsynt tvålinjerskamp mot de revisionistiska linjerna, och krossade den första högeropportunistiska linjen som motsatte sig att inleda folkkriget; liksom processen för att utveckla detta krig; hur den nya makten etableras, försvaras och utvecklas och når fram till etablerandet av de Öppna Folkkommittéerna, som idag fortsätter att stråla trotsigt inför världen som ännu ett bevis på att folkkriget i Peru är världsrevolutionens fackla. Idag finns det förrädiska råttor som säger att detta beslut var dåligt, att det var ”fel” att inleda folkkriget; och på världsnivå finns det de som tar varje chans att förneka Ordförande Gonzalos och vårt folkkrigs betydelse, för att så spela med i imperialismens plan för ”fredsavtal”. Och givetvis gör de det, eftersom de vet att det var just precis detta beslut, det stora språng som var ILA-80, och denna korrekta ledning och utveckling av folkkriget i Peru, som spelade den avgörande rollen i etablerandet och det breda erkännandet av maoismen som tredje, nytt och högre stadium av marxismen liksom i inledandet av hjältemodiga väpnade kamper och folkkrig i olika delar av världen. Så, för dem som inte vill ha revolution, som vill använda röda fanor endast för att gynna sina karriärer inom detta ruttna system av utsugning och förtryck, som inte vill betala det pris som kommunister betalar för att krossa detta system, som talar om att förändra världen men inte vill förändra sig själva, som vill förvandla den proletära internationalismen till borgerligt ”solidaritetsarbete” – för dem är det naturligtvis nödvändigt att isolera och smutskasta Ordförande Gonzalo och Perus Kommunistiska Parti, och på så vis direkt eller indirekt sprida de lögnhistorier som utformats av yankee:s CIA; att ”Ordförande Gonzalo är en förrädare”, att ”PCP är delat”, att ”Folkkriget har upphört” etc. etc.

Men vårt Parti har aldrig förlamats av dessa lögnhistorier eller av dem som vacklar. Partiet fortsätter att leda Folkkriget på dess ohejdbara marsch, genom att tillämpa gonzalos tänkande för att lösa varje problem som dyker upp på revolutionens väg – såsom frågan om ledningen, som bara kan lösas i hård tvålinjerskamp liksom Ordförande Gonzalo lär oss. Idag, mitt i bojkottkampanjen mot den gamla statens val, fortsätter Folkets Befrielsearmé att utveckla slående aktioner, såsom attacken mot helikoptern i Huachocolpa den 11:e mars – alltid under Partiets allomfattande ledning. Likaså fortsätter vårt Parti att fullgöra sin roll som röd fraktion inom den internationella kommunistiska rörelsen, vilket har lett till stora segrar i kampen mot den nya revisionismen, mot ”fredsavtalen” och kapitulationen. Med sitt dokument ”Till den Internationella Konferensen i Stockholm” tog Partiet initiativet att kalla till ett utvidgat RIM-möte för att göra en utvärdering av maoismens tillämpning, något som idag återverkar i Partierna och organisationerna inom RIM och inom hela den internationella kommunistiska rörelsen.

På så vis krossar Partiet imperialismens, reaktionens och revisionismens planer i Peru och på världsnivå; genom att upphöja, försvara och tillämpa marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande.

LEVE DEN XXXI ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET!
LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS TÄNKANDE, HUVUDSAKLIGEN GONZALOS TÄNKANDE!
VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA!
NED MED DEN PARLAMENTARISKA KRETINISMEN!
LEVE MAOISMEN! NED MED REVISIONISMEN!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 


 

17 Maj 2011 Folkrörelsen Peru