UTDRAG UR EN INTERVJU MED ORDFÖRANDE GONZALO

  Hemsidan Sol Rojo / Red Sun har lagt upp en länk till denna videoupptagning av en intervju med Ordförande Gonzalo, inspelad före hans gripande. Hemsidan påpekar att titeln på videon, liksom underrubrikerna och transkriptionen av intervjun inte är hemsidans egna, och publicerar i stället en korrigerad transkription. Denna har vi översatt till svenska och publicerar här intill. Proletärer i alla länder, förena er!  
   

Kommunisterna
Se hur människor agerar under valtider, några blev plötsligt marxister, t.o.m. kommunister, men inte organiserade, när principerna… att den som inte är organiserad inte är kommunist, helt enkelt och konkret. Vad är det som driver dem? Valen, kandidaturerna till parlamentet, senatorer. DET SOM KALLAS OPPORTUNISTER, uppenbarligen.

De förvandlande idéerna
Genom revolutionen till socialismen, i vilket man måste se en sak, den var inte särskilt tydlig, särskilt klar... karaktären hos revolutionens etapp. Idag ... väl, idag ännu mer, sedan flera år, verkar det för mig som att detta har blivit mer extremt... Ingen föds vetande, ingen har lysande idéer i början, ingen föds till geni, det är absurt. Det finns de som tror att de efter att ha behandlat ett problem, kan se ända fram till tidernas ände och veta vad som kommer att bli resultatet... så är det inte... varje idé föds till en början förvirrad och dunkel, tills den blir tydlig; det kräver tid, fakta, handling, för att den förvandlande handlingen, hur blygsam den än må vara, är det som sår idén. Människan är en varelse... som jag förstår det,  som jag har förstått Marx; människan är handling för att förvandla världen, det är genom att utföra denna handling för att förändra världen som människan alstrar idéer, alstrar tänkande; (...) först kom det politiska faktumet, sedan den politiska idén, och den peruanska historien bevisar det mer än tillräckligt.

Ledarna
Jag säger inte att ledarna måste vara väldigt upplysta. Jag tror inte på det. Jag tror att det första av allt måste vara klasspositionen. De måste stå på folkets sida; då de står på folkets sida, dess position, känner de för folket, har dess vilja, vill vad de vill och tänker som de tänker. Se att det du måste greppa är allt detta, och omvandla det till ett kriterium som fångar processens lag. Detta är plikten, och att omvandla denna politik till verklighet, till fakta, och till organisatorisk apparat. Som stridsvapen, detta är vad som behövs...  Och med denna marxismen-leninismen-maoismens rika polemik får vi mer styrka, den gör oss säkrare, mer beslutsamma, mer övertygade, (...), mer kommunister, eftersom att bli kommunist inte sker över en natt.

En kommunists fasthet och beslutsamhet
Under utarbetandet av dokumentet höll de på att slå ihjäl varandra, nu vill de skiljas åt. De tänkte verkligen att för att man blev marginaliserad så skulle världen gå under; världen kommer aldrig att gå under, människan har alltid övertaget, himlen kommer att darra och man kommer att segra, du skall aldrig darra. Man skall inte låta sig förvirras av de falska jordskalven; i slutändan om det kommer en jordbävning som välter hela ditt hus, så gör du dig av med bråten och fortsätter att arbeta, det är en princip. Då sade fraktionen såhär: saken är att partiet är partiet, och om de förstör partiet så måste man bygga upp det igen, punkt slut; om de förstör det tio gånger så bygger man upp det igen elva gånger, om det är elva gånger så bygger man upp det igen tolv gånger. Det har alltid varit så, (...) Det är klass, fast bestämdhet, jag tror det är viktigt (...) Man måste vara beslutsam. Har de viljan? Om de inte har viljan, om de har en vilja som går emot, som bryter ned, vad i helsike kommer de då att vara? Som smör? Vad i helsike tjänar det till, det tjänar ingenting till; man måste tänka såhär: om en vägg står i vägen för mig så välter jag den, ingenting får stoppa en någonsin. Sådan är en kommunists skola. Vi var en minoritet, men dokumenten drevs igenom och motsvarade det som hade godkänts.

Ordförande Gonzalo