Den 12 mars genomförde Kvinnogruppen Peru ett väldigt lyckat offentligt möte på temat den proletära feminismen och folkkriget. Mötet besöktes av framför allt kvinnor som var intresserade av att veta mer om ämnet, och bestod av två föredrag; det första behandlade den proletära feminismen samt kvinnoförtrycket och kvinnokampen ur ett marxistiskt perspektiv, och det andra tog upp Folkkriget i Peru som ett konkret exempel på hur den proletära feminismen tillämpas i revolutionen. Efter föredragen följde en lång och intressant diskussion i trevlig kamratskap med de som besökte evenemanget.

Föredraget om den proletära feminismen tog sin utgångspunkt i de marxistiska klassikernas syn på kvinnans situation genom historien. Med hänvisning till viktiga skrifter från Marx och Engels till Lenin och Mao Tse-tung, och framför allt Perus Kommunistiska Partis dokument "Marxismen, Mariategui och kvinnorörelsen" (som Kvinnogruppen Peru håller på att översätta till svenska) visades hur kvinnoförtrycket har sitt ursprung i privategendomens och klassamhällets uppkomst. Med olika exempel illustrerades hur de härskande klasserna genom historien och än idag tillämpar teorin om "kvinnans bristfälliga natur", hur kommunisterna alltid har bekämpat denna och hävdat att kvinnornas politisering, mobilisering och organisering är oumbärlig för arbetarklassens revolution, samt att det därför behövs ett specifikt kvinnoarbete som en del av det revolutionära arbetet - tvärt emot den revisionistiska ståndpunkt som menar att detta inte behövs eftersom "kvinnofrågan löser sig automatiskt med revolutionens seger".

Det andra föredraget tog upp flera exempel på hur den proletära feminismen tillämpas i den peruanska revolutionen. Perus Kommunistiska Parti är känt just för den höga graden av kvinnligt deltagande i revolutionen på alla nivåer, bland massorna, i Folkets Befrielsearmé och i Partiet, och i de Folkkommittéer som fortsätter att utvecklas på landsbygden tillämpas fullständig jämlikhet mellan män och kvinnor samtidigt som man i ideologisk kamp bekämpar alla gamla reaktionära idéer om kvinnan. Detta illustrerades med en rad foton och filmer som uppskattades mycket av de i publiken som inte tidigare var bekanta med den peruanska revolutionen.

Vi i Kvinnogruppen Peru är mycket nöjda med evenemanget, och kommer att återkomma med mer information om vårt arbetes utveckling.

Kvinnogruppen Peru
mars 2011