Om demonstrationen i Malmö den 4 september

Den 4 september genomfördes en demonstration i Malmö "mot nyliberaliseringen av samhället, för socialistisk politik och brett motstånd". Det framgick inte vem som organiserade, men enligt kallelsen var det "flera grupper", och det mesta tydde på att dessa grupper tillhörde den anarkistiska ("frihetligt socialistiska") kategorin. Trots att det just nu uppenbarligen finns goda möjligheter att mobilisera stort till den typen av demonstrationer, var det bara grovt uppskattat 200 personer som deltog. Frånvaron av större mobilisering kan ha att göra med anarkisternas nuvarande linje, som hävdar att massmobilisering är "meningslös" och "omöjlig" och i stället fokuserar på fredlig och lokal "grannskapsorganisering".

Kamrater från Studiecirkeln 24 september deltog i demonstrationen och delade ut ett flygblad. Nästan omedelbart blev de tillsagda av en person i demonstrationsledningen att de "inte var välkomna här". Personen gav ingen förklaring till detta, men kamraterna på plats påpekade att om de ville slänga ut arbetare och kommunister ur sin demonstration så kanske de ville be polisen om hjälp, som Vänsterpartiet brukar göra. Då personen inte hade något svar på detta, så kunde kamraterna fortsätta flygbladsutdelningen som planerat.

Vad demonstrationens ledare hade för invändningar mot vårt flygblad är oklart, men att döma av det tal de höll - som i korthet inte uttryckte mycket mer än en stilla förhoppning om att få lite mer socialdemokrati av pappa staten och lite mindre "nyliberalism" - så ville de helt enkelt hålla demonstrationen ren från revolutionära budskap. Liksom andra organisationer så eftersträvar även den "frihetliga" och "spretiga" anarkistiska rörelsen ideologisk renhet i sina led, och idag ser vi hur dess ledande skikt, precis som Vänsterpartiet och övriga reformister, desperat försöker tysta allt som har med marxism och revolution att göra.

Här finns flygbladet som delades ut.

Studiecirkeln 24 september
September 2021