LYCKAT FÖREDRAG I STOCKHOLM
OM FOLKKRIGET I PERU

SERGEL

Bilder från bokbordet på Sergels torg (på banderollen står det "leve folkkriget i Peru").

 

Som planerat genomförde vi i helgen vårt föredrag i Stockholm, och det blev ett framgångsrikt och givande möte. Evenemanget föregicks av flygbladsutdelning och bokbord vid flera tillfällen på Sergels Torg, där vi möttes av stort intresse bland förbipasserande och fick möjlighet till intressanta samtal med flera av dem. Vi sålde även ett antal av det nya numret av vår Informationsbulletin.
Själva föredraget tog upp några centrala frågor vad gäller folkkriget i Peru och om den kamp som Perus Kommunistiska Parti för på världsnivå för att ena den internationella kommunistiska rörelsen:

- Vikten av att krossa den lögnkampanj mot folkkriget som sattes igång av imperialismen och reaktionen, och som nu förs ut av diverse revisionister som försöker använda det peruanska folkets kamp för sina egna syften. D.v.s. den kampanj som sedan flera år tillbaka påstått att PKP är "splittrat" eller inte längre existerar; att det nu endast skulle finnas "fraktioner" och ingen ledning; att det således inte längre skulle existera en proletär ledning för den peruanska revolutionen. Många kapitulanter och förrädare har hjälpt till att sprida dessa lögner under årens lopp, och de har försvunnit en efter en och funnit sig väl tillrätta i det imperialistiska systemet, såsom råttorna i den högeropportunistiska linjen som nu gör allt för att få sitta i utsugarnas parlament, och alla de som pratat om att de skulle "vänta på det riktiga partiet" för att rättfärdiga sitt förräderi (och de "väntar" förstås fortfarande). Samtidigt har PKP fortsatt, och fortsätter idag, att leda folkkriget med fast hand utan att någonsin överge den proletära revolutionens principer.

- PKP:s kallelse till ett utvidgat RIM-möte för att utvärdera maoismens tillämpning och debattera viktiga frågor med andra partier och organisationer. De som motsätter sig debatten och tvålinjerskampen är just de som har andra avsikter än att tjäna folket och världsrevolutionen.

- Om att bygga en ny ekonomi, politik och kultur och krossa den gamla ekonomin, politiken och kulturen. Frågan om den ny-demokratiska revolutionen såsom den etablerades av Ordförande Mao Tsetung. Kamp mot dem som försöker ersätta denna med demokratiska "revolutioner" av det gamla slaget, d.v.s. borgerlig demokrati, borgerliga val och parlament under imperialismens kontroll, för borgarklassens diktatur i stället för arbetarklassens diktatur, för borgerlig ekonomi, politik och kultur i stället för proletär ekonomi, politik och kultur.

De som besökte mötet fick efter föredraget möjlighet att ställa frågor, och det hela avslutades med en givande diskussion samt kamratskap. I sin helhet var mötet framgångsrikt; även om antalet besökande inte var så stort, så bidrog det på ett mycket bra sätt till en högre enighet bland dem i Sverige som arbetar för att stödja folkkriget, och en lysande möjlighet för dem som närvarade att få en uppdatering om det nuvarande läget i folkkriget och vårt stödarbete.

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru
Augusti 2011