"Många kamrater tycks studera marxismen-leninismen inte för att tillgodose den revolutionära praktikens behov utan för studerandets egen skull. Följaktligen kan de, trots att de läser, inte smälta det lästa. De kan bara anföra diverse citat från Marx, Engels, Lenin och Stalin på ett ensidigt sätt, men är oförmögna att tillämpa Marx', Engels', Lenins och Stalins ståndpunkt, åsikt och metod på det konkreta studiet av Kinas nuvarande förhållanden och dess historia eller till att konkret analysera och lösa den kinesiska revolutionens problem. En sådan inställning till marxismen-leninismen gör mycken skada, särskilt bland kadrerna i mellan- och högre ställning." -Ordförande Mao. Förbättra våra studier. Maj 1941
"Marx, Engels, Lenin och Stalin har lärt oss att det är nödvändigt att samvetsgrant studera förhållandena och att utgå från den objektiva verkligheten och inte från subjektiva önskningar. Men många av våra kamrater handlar på ett sätt som direkt bryter emot denna sanning." -Ordförande Mao. Förbättra våra studier. Maj 1941
"För det tredje, skola massorna i folkkriget, i dess teori och praktik, och lär dem att en fred under bajonetterna är att tillåta att de fortsätter att slaktas. Massorna kan inte få fortsätta att spilla sitt blod, för att de falska ledarna sedan ostraffat skall få bedra dem, med kapitulationen, utan detta värdefulla blod måste tjäna Maktens erövring för klassen och folket." -Ordförande Gonzalo. Masslinjen. 1988.

Material