De svenska imperialisterna och deras mördarband
i Afghanistan fortsätter att göra drängtjänst ..., åt
yankee-imperialismen i dess krig mot det afghanska
folket. De svenska bondemördarna ... agerar i sann kolonialanda i sitt understödjande av den
folkmördande lydregimen i Kabul.
Läs hela här.
OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar Länkar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Debatt Dokument: engelska
& spanska

KONTAKTA MAOISTISKT FORUM PÅ:
maoistisktforum@yahoo.se

 


Nu på engelska!
Från tidskriften Sol Rojo nr. 42:

"PODEMOS" - ELLER HUR IMPERIALISMEN SÄTTER IGÅNG SIN PLAN FÖR ATT HÅLLA TILLBAKA, AVLEDA OCH KONTROLLERA MASSORNAS KAMP


LEVE KVINNODAGEN DEN 8 MARS!
BRYT KEDJORNA, SLÄPP LÖS KVINNANS VREDE
SOM EN MÄKTIG KRAFT FÖR REVOLUTIONEN!

mujer
(Affisch från Perus Kommunistiska Parti)


Ute nu på spanska:
TIDSKRIFTEN SOL ROJO (RÖD SOL) Nr. 42

sr42


Artikel från den kommande tidskriften Sol Rojo nr. 42,
publiceras här inom kort på engelska och svenska:

FÖR EN DJÄRV FRAMSTÖT AV
KOMMUNISTERNA I VÄRLDEN:
BEVÄPNA MASSORNA FÖR ATT KROSSA REVISIONISMEN OCH ERÖVRA MAKTEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


För första gången på svenska:
MÄNNISKAN OCH MYTEN
AV JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE MAO TSE-TUNGS FÖDELSE!
LEVE MAOISMEN!
NED MED REVISIONISMEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Dokument från Perus Kommunistiska Parti, Centralkommittén,
nu på svenska:

DRIV IGENOM MAOISMEN SOM ENDA BEFÄL OCH VÄGLEDNING FÖR DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO, PARTIETS OCH REVOLUTIONENS ANFÖRARSKAP!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


FRAMGÅNGSRIK INTERNATIONELL
KONFERENS I MADRID

DEN 26 OKTOBER 2014

Dokument och uttalanden från konferensen kommer att översättas till svenska efterhand och publiceras här. Tills vidare finns de att finnas på spanska/engelska HÄR.

CONF2014


Nytt från Studiecirkeln 24 september:
OM VALFARSEN


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:

LEVE 86-ÅRSDAGEN AV DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
Folkrörelsen Peru, oktober 2014

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska och svenska:
LEVE 22-ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM STRÅLAR SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN SOM ETT VAPEN I STRIDEN!

LEVE ORDFÖRANDE GONZALOS BIDRAG TILL DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.


Nytt från Studiecirkeln 24 september:
LIKA BARN LEKA BÄST: POLISVÅLDET OCH FASCISMEN


Nytt från Studiecirkeln 24 september:
RÖSTA INTE I BORGARKLASSENS VAL - KÄMPA FÖR MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska och svenska:
LEVE HJÄLTEMODETS DAG!
PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS HJÄLTAR:
FÖR ALLTID ETT EXEMPEL PÅ HUR MAN HÅLLER FAST VID KURSEN OCH GER LIVET FÖR PARTIET OCH REVOLUTIONEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nytt på nätet:
GE LIVET FÖR PARTIET OCH REVOLUTIONEN!
(Grafik)


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska och svenska:
LEVE 34-ÅRSDAGEN AV DET OÖVERVINNERLIGA OCH SEGERRIKA FOLKKRIGET I PERU!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru:
LEVE DEN 1 MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
MOT DET IMPERIALISTISKA RÖVARKRIGET, UTVECKLA FOLKKRIG!

Flygblad från Studiecirkeln 24 September:
LEVE DEN INTERNATIONELLA ARBETARKLASSENS DAG!
NED MED DEN SVENSKA IMPERIALISTSTATEN OCH HELA IMPERIALISMEN!

UTDRAG UR
"HALVA HIMLEN"
AV CLAUDIE BROYELLE

om framstegen för kvinnornas befrielse under den kinesiska revolutionen


Nu på svenska: utdrag ur tidskriften Sol Rojo/Red Sun nr. 40,
OM DEN IMPERIALISTISKA PLANEN FÖR "FREDSAVTAL"


Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru:
ANGÅENDE LÖGNKAMPANJERNA MOT PERUS KOMMUNISTISKA PARTI
Januari 2014


Nu på svenska:
FÖRENA DE KOMMUNISTISKA PARTIERNA GENOM ATT GENOMDRIVA MAOISMEN SOM BEFÄL OCH VÄGLEDNING FÖR VÄRLDSREVOLUTIONEN!
Folkrörelsen Peru, 26 december 2013


Nu på svenska:
ÖPPET BREV TILL DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSEN:
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS ALLMÄNGILTIGA IDEOLOGI!

Undertecknat av:

Folkrörelsen Peru

Rekonstruktionskommittén, Ecuadors Kommunistiska Parti

Afghanistans arbetares organisation (marxist-leninist-maoistisk, huvudsakligen maoistisk)

Chiles Kommunistiska Parti


Nu ute på spanska:
Nummer 40 av tidskriften Sol Rojo (Röd Sol)

SR40

Artiklar ur detta nummer kommer efterhand att publiceras här på engelska och svenska.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG OCH ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS FÖDELSE!
VI KRÄVER ATT ORDFÖRANDE GONZALO PRESENTERAS OFFENTLIGT, LIVE OCH I DIREKTSÄNDNING!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.


INTERNATIONELL KONFERENS I MADRID, 19 OKTOBER 2013:
ETT FRAMGÅNGSRIKT STEG FRAMÅT I KAMPEN FÖR DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSENS ENIGHET!


conf2013

Nu på engelska:
ÖPPET BREV TILL DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSEN:
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS ALLMÄNGILTIGA IDEOLOGI!

Undertecknat av:

Folkrörelsen Peru
Rekonstruktionskommittén, Ecuadors Kommunistiska Parti
Afghanistans Arbetares Organisation (Marxist-Leninist-Maoister, huvudsakligen Maoister)
Chiles Kommunistiska Parti

Nu på engelska:
FOLKRÖRELSEN PERUS CENTRALA DOKUMENT FRÅN KONFERENSEN

HÄLSNINGAR OCH TAL FRÅN KONFERENSEN PÅ SPANSKA
(kommer att publiceras efterhand på engelska och på svenska)

KALLELSE:
INTERNATIONELL KONFERENS
I MADRID 19:e OKTOBER 2013

Folkrörelsen Peru Rekonstruktionskommittén, Ecuadors Kommunistiska Parti

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.
Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras inom kort här på svenska:
LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS 85-ÅRSDAG!
INBJUDAN TILL DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I MADRID, 19 OKTOBER 2013:
FÖR EN FULLSTÄNDIG SEGER I KAMPEN FÖR DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSENS ENHET!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras inom kort här på svenska:
LEVE DEN XXI ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM STRÅLAR SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN SOM ETT VAPEN I STRIDEN!

NED MED DEN REVISIONISTISKA TESEN OM “PERSONKULTEN”!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.


ygh

Banderoll mot folkmördaren Obamas besök i Sverige, September 2013


YANKEE GO HOME!
NED MED FOLKMÖRDAREN OBAMA, NED MED IMPERIALISMEN!

ygh
Väggmålning i Malmö, september 2013

Idag kommer den främste representanten för yankee-imperialismen, Obama, till Sverige. Besöket är en del av USA:s pågående kampanj för att få med sig så många stater och personer som möjligt på sin sida i kampen med de övriga imperialistmakterna om världsherraväldet och i kriget mot världens förtryckta folk. De svenska imperialistiska monopolkapitalisterna, deras stat och alla deras underhuggare fjäskar som vanligt för den största imperialistmakten i hopp om att få en del av krigsbytet; hela deras anhang av borgerliga intellektuella hjälper villigt till att sprida krigspropagandan. Än en gång skall det imperialistiska erövringskriget och folkmordet rättfärdigas med snacket om "demokrati" och "mänskliga rättigheter" i de härskandes mediakanaler, men det arbetande folket vet att de största övervakarna, de största förtryckarna och de största mördarna är utsugarna i USA. En stor del av den svenska "vänstern" ställer sig skamlöst på yankeeimperialisternas sida, med förevändningen att "det är det minst onda alternativet". Samtidigt sätter andra revisionister, fascister och andra, som av olika skäl står i motsättning till yankee-imperialismen, sitt hopp till andra imperialister, såsom folkmördarna i Ryssland, Tyskland eller Kina.
Arbetarklassen och de förtryckta folken i världen har inget att vinna på att underordna sig eller sätta sitt hopp till någon av dessa utsugare - vår framtid ligger i revolutionen, i att förvandla det imperialistiska kriget till folkkrig, att vända gevären mot utsugarna själva för att krossa imperialismen och sopa bort den från jordens yta en gång för alla.

NED MED IMPERIALISMEN!
LEVE DE ARABISKA FOLKENS KAMP MOT IMPERIALISMEN,
HUVUDSAKLIGEN YANKEEIMPERIALISMEN!
LEVE FOLKKRIGEN OCH DE REVOLUTIONÄRA KAMPERNA I PERU OCH INDIEN, OCH ALLA FÖRTRYCKTA FOLKS BEFRIELSEKRIG MOT IMPERIALISMEN!

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru
September 2013


NU PÅ SVENSKA!

Utdrag ur tidskriften Sol Rojo/Red Sun nr. 39:
AVSLÖJA DEN "NYA SYNTESEN" OCH HELA DEN NYA REVISIONISMEN!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, HUVUDSAKLIGEN MAOISMEN!


Nya numret av tidskriften Sol Rojo (Röd sol) nu ute på spanska:

19

 


Dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här på svenska inom kort:

LEVE DEN XXXIII ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
UTVECKLA FOLKKRIGET OCH MOBILISERA MASSORNA MOT REVISIONISMEN OCH KAPITULATIONISMEN!

Dokumentet finns att läsa på spanska HÄR.


Dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här på svenska inom kort:

LEVE PROLETARIATETS DAG!
FÖRENAS UNDER MAOISMEN, KROSSA REVISIONISMEN!

Dokumentet finns att läsa på engelska HÄR.


LEVE DEN FÖRSTA MAJ, DEN INTERNATIONELLA ARBETARKLASSENS DAG!
VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA!

Studiecirkeln 24.e september, 1 maj 2013


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här på svenska inom kort:

LEVE KVINNODAGEN!
LEVE DEN PROLETÄRA FEMINISMEN!

Dokumentet finns att läsa på spanska HÄR.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här på svenska inom kort:

FIRA ORDFÖRANDE MAO TSE-TUNGS FÖDELSEDAG!
INGENTING ÄR OMÖJLIGT FÖR DEN SOM VÅGAR KLÄTTRA MOT HÖJDERNA!

Dokumentet finns att läsa på engelska HÄR.


Nytt nummer av tidskriften Sol Rojo ute nu på spanska:

SR38


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, som snart publiceras här på svenska:

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE! LEVE FOLKETS BEFRIELSEARME!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.


INTERNATIONELL KONFERENS I MADRID, 27:E OKTOBER 2012:
KRAFTFULL OCH RUNGANDE FRAMGÅNG MOT DEN NYA REVISIONISMEN!

NU PÅ SVENSKA:
FOLKRÖRELSEN PERUS HUVUDTAL VID DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I MADRID

Övriga tal och hälsningar från Konferensen finnsatt läsa på spanska HÄR.

ConfMad12

KALLELSE TILL KONFERENSEN
(på svenska)


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publicera inom kort här på svenska:
LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS 84-ÅRSDAG!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE DEN XX ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM LYSER SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN SOM ETT VAPEN I STRIDEN!

Du kan läsa dokumentet på engelska HÄR.


Nu på svenska:

Utdrag ur det kommande nr. 38 av tidskriften Sol Rojo/Red Sun:
KROSSA DEN NYA REVISIONISMEN MED FOLKKRIG


Nu på svenska:
BEKÄMPA DEN ÄNNU MER HUNGERSKAPANDE, FOLKMÖRDANDE OCH PRO-YANKEEIMPERIALISTISKA HUMALAREGERINGEN GENOM ATT UTVECKLA MER FOLKKRIG!
Perus Kommunistiska Parti - Centralkommittén, juni 2012


FIRANDE AV HJÄLTEMODETS DAG DEN 19 JUNI:

madjun

Väpnad agitation och propaganda i Madrid, Spanien, juni 2012.


Nu på svenska:
LEVE DEN XXXII ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

Folkrörelsen Peru, 17 maj 2012


Nu för första gången på svenska:
VERKLIGHETENS PESSIMISM
OCH IDEALETS OPTIMISM

av José Carlos Mariátegui


FÖREDRAG I MALMÖ:
32 ÅR AV FOLKKRIG I PERU

postermlxs

20/5 2012 Kl. 14.30
Sal 4, UNGDOMENS HUS, Norra skolgatan 10, Malmö
Arr: Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru


Nu på svenska:
LEVE DEN FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
LEVE MAOISMEN, NER MED REVISIONISMEN!

Folkrörelsen Peru, maj 2012


Nu på svenska:
DEN "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJENS SVARTA FÖRLOPP; VÄPNAD REVISIONISM I IMPERIALISMENS OCH REAKTIONENS TJÄNST
Folkrörelsen Peru, april 2012


Nu på svenska:

AVSLÖJA OCH KROSSA IMPERIALISMENS, REAKTIONENS OCH REVISIONISMENS VÄRLDSOMFATTANDE KONTRAREVOLUTIONÄRA PLAN MED ALLA DESS ”FREDSAVTAL”, DESS AMNESTI, PARLAMENTARISKA KRETINISM OCH VÄPNADE REVISIONISM!
Folkrörelsen Peru, april 2012


FÖRKASTA OCH FÖRDÖM DEN ”VÄNSTER”-OPPORTUNISTISKA LINJENS KONTRAREVOLUTIONÄRA ATTACK MOT KLASSEN!
KROSSA DEN VÄPNADE REVISIONISMEN, LEVE FOLKKRIGET!

Folkrörelsen Peru, april 2012


Vi kommer inom kort att här publicera ledarartikeln ur nummer 37 av tidskriften Sol Rojo.
Tills vidare finns den att läsa här på spanska:


EDITORIAL


Nummer 37 av den spanskspråkiga
tidskriften Sol Rojo ute nu!

Vi kommer att publicera svenska översättningar av innehållet
efterhand, och hela tidskriften kommer att finnas tillgänglig på engelska.
Tills vidare kan den läsas på spanska HÄR.


8 mars 2012:
LEVE KVINNODAGEN!

FÖR EN ARBETARKLASSENS KVINNORÖRELSE!

Studiecirkeln 24 september


TROTS ALLA SVÅRIGHETER, VIDMAKTHÅLLER DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI FOLKKRIGETS KURS!
Folkrörelsen Peru, mars 2012


FÖRDÖM OCH KROSSA REAKTIONENS NYA LÖGNHISTORIA UNDER FÖRBEREDELSE!
NED MED KAPITULATIONEN!

Folkrörelsen Peru, februari 2012


mao1   mao2   mao3

Artikel från det senaste numret av tidskriften Red Sun, nu på svenska:

STÖD FOLKKRIGEN OCH DE VÄPNADE KAMPERNA I VÄRLDEN GENOM ATT BEKÄMPA OCH KROSSA REVISIONISMEN OCH OPPORTUNISMEN!


MAOISMEN MED DESS SKAPANDE TILLÄMPNING GONZALOS TÄNKANDE ÄR DJUPT ROTAD I DET PERUANSKA FOLKETS HJÄRTAN OCH SINNEN!
HÄR, LIKSOM I HELA VÄRLDEN, FINNS DET INGEN PLATS FÖR KAPITULATION, FREDSAVTAL, ELLER NÅGON VAPENVILA ÖVER HUVUD TAGET!

Folkrörelsen Peru, 26 december 2011


LEVE FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG!
ORDFÖRANDE GONZALO ÄR FOLKKRIG!

Folkrörelsen Peru, december 2011


Nu i förbättrad svensk översättning:

PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS
PROGRAM
FÖR DEN DEMOKRATISKA REVOLUTIONEN
Perus Kommunistiska Parti - Centralkommittén, 1988


LYCKADE FÖREDRAG I MALMÖ OCH STOCKHOLM

Den 19:e november i Malmö och den 3:e december i Stockholm, höll Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru två lyckade föredrag om Folkkriget i Peru, den nuvarande situationen och dess betydelse i världen. Båda föredragen besöktes av både nya och gamla kamrater, som fick möjlighet att ställa frågor och deltog i diskussionen. Föreningen kommer givetvis att fortsätta med denna typ av offentliga möten på olika platser i landet, och mer information kommer att publiceras här på Maoistiskt forum.

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru, december 2011


Flygblad utdelat vid demonstration mot Sverigedemokraterna i Malmö den 15:e oktober 2011:

ARBETARKLASSEN I SPETSEN
FÖR KAMPEN MOT RASISMEN
– KROSSA DEN SVENSKA IMPERIALISTSTATEN

Studiecirkeln 26 december,
oktober 2011


FRAMGÅNGSRIK INTERNATIONELL KONFERENS I MADRID GENOMFÖRD DEN 8:E OKTOBER!

Inlägg och hälsningar framförda vid denna konferens, arrangerad av Folkrörelsen Peru, kommer snart att finnas tillgängliga på engelska, och finns redan nu att läsa på spanska HÄR.

NU PÅ SVENSKA:
Dokument från Folkrörelsen Peru angående Konferensen:
LEVE DEN LXXXIII ÅRSDAGEN AV PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS GRUNDANDE!
DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I MADRID, 8:E OKTOBER 2011:
EN KLAR SEGER I KAMPEN FÖR DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSENS ENIGHET


NYTT NUMMER AV TIDNINGEN SOL ROJO NU UTE PÅ SPANSKA

SR36


Nu på svenska:

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV GENOM ATT UTVECKLA FOLKKRIG!
Perus Kommunistiska Parti, Regionalkommittéerna, september 2011


Nu på svenska:

LEVE DEN XIX ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM STRÅLAR SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN SOM ETT VAPEN I STRIDEN!
UPPHÖJ, FÖRSVARA OCH TILLÄMPA GONZALOS TÄNKANDE!
Folkrörelsen Peru, 24:e september 2011


INTERNATIONELL KONFERENS I MADRID
8:E OKTOBER 2011

EspConf

LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

KONTAKT: rsr@redsun.org

Ni som vill veta mer om konferensen kan också kontakta Maoistiskt Forum på maoistisktforum@yahoo.se


Nu tillgängligt på svenska:

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV OCH BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJEN!
Centralkommittén, Perus Kommunistiska Parti, augusti 2011


Nu tillgängligt på svenska:
FÖRDÖM, BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJEN MED MER FOLKKRIG!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS TÄNKANDE, HUVUDSAKLIGEN GONZALOS TÄNKANDE!

Folkrörelsen Peru, augusti 2011


Nu tillgängligt på svenska:

KOMMUNIKÉ
TILL DE KOMMUNISTISKA OCH REVOLUTIONÄRA PARTIERNA OCH ORGANISATIONERNA, TILL DEM SOM STÖDJER OCH SYMPATISERAR MED REVOLUTIONEN I PERU, LEDD MED FOLKKRIG AV PERUS KOMMUNISTISKA PARTI, TILL ALLMÄNHETEN

Folkrörelsen Peru, augusti 2011


Nu tillgängligt på svenska:

FÖRDÖM, BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJEN!
FÖR DEN NY-DEMOKRATISKA REVOLUTIONEN, TILL FÖRSVAR AV MAOISMEN SOM TREDJE, NY OCH HÖGRE ETAPP AV MARXISMEN OCH DESS SKAPANDE TILLÄMPNING PÅ VÅR KONKRETA VERKLIGHET, GONZALOS TÄNKANDE - AVSLÖJA INFILTRATÖRERNA
Folkrörelsen Peru, augusti 2011


Nu tillgängligt på svenska:

FÖRKASTA OCH BEKÄMPA DEN HÖGEROPPORTUNISTISKA LINJEN OCH DEN "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJEN - TVÅ LINJER MOTSATTA PARTIET OCH REVOLUTIONEN OCH AMMADE AV REAKTIONEN!
Folkrörelsen Peru, augusti 2011


Nu på svenska:

UTTALANDE:
VI FÖRKASTAR, FÖRDÖMER OCH KROSSAR ATTACKERNA MOT VÅRT ANFÖRARSKAP OCH PARTIET!

Folkrörelsen Peru, augusti 2011


LYCKAT FÖREDRAG I STOCKHOLM
OM FOLKKRIGET I PERU

SERGEL

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru:
"Som planerat genomförde vi i helgen vårt föredrag i Stockholm, och det blev ett framgångsrikt och givande möte. Evenemanget föregicks av flygbladsutdelning och bokbord vid flera tillfällen på Sergels Torg, där vi möttes av stort intresse bland förbipasserande och fick möjlighet till intressanta samtal med flera av dem. Vi sålde även ett antal av det nya numret av vår Informationsbulletin.
Själva föredraget tog upp några centrala frågor vad gäller folkkriget i Peru och om den kamp som Perus Kommunistiska Parti för på världsnivå för att ena den internationella kommunistiska rörelsen..."

Läs mer här


VIDEO: UTDRAG UR EN INTERVJU MED ORDFÖRANDE GONZALO

VIDEO


DELTA I VÄNSKAPSFÖRENINGEN SVERIGE - DET NYA PERUS
ÅRLIGA SOMMARLÄGER
VECKA 31 (1 - 7 AUGUSTI 2011)

FÖR INFORMATION OCH INTRESSEANMÄLAN, SKRIV TILL: maoistisktforum@yahoo.se


NYHETER FRÅN PERU:
FBA GENOMFÖR FRAMGÅNGSRIK AKTION MOT MILITÄRBASEN UNIÓN MANTARO

DEN REAKTIONÄRA PRESSEN UPPMÄRKSAMMAR PARTIETS DOKUMENT


Nytt dokument från Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté:
TILL FOLKRÖRELSEN PERU:
TILLÄMPA MAOISMEN OCH KROSSA REVISIONISMEN!
MÅ MAOISMEN TA BEFÄLET FÖR DEN NYA STORA VÅGEN AV DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!


Nu i svensk översättning:
LEVE DEN XXV ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!


Förhandspublicering ur kommande Informationsbulletin nr. 25:
Utdrag ur "Radikalismen, kommunismens barnsjukdom" av V.I. Lenin
(med vårt förord)


VALBOJKOTT: VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA!

malmo

Bilder från den plats i Malmö där de peruanska valen genomförs idag den 5/6. Målning och affischer genomförda som en del av valbojkotten av sympatisörer till folkkriget i Peru. Slagordet betyder: "Rösta inte!"


NU I SVENSK ÖVERSÄTTNING:
Nytt dokument från Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté:

LEVE DEN XXXI ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
MÅ MAOISMEN TA BEFÄLET ÖVER DEN NYA STORA VÅGEN AV DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!

PKP-CK, Maj 2011


Nu i svensk översättning:
TILL DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I STOCKHOLM
17:E APRIL 2010

PKP-CK, April 2010


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru:
LEVE DEN XXXI ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
17 Maj 2011


Nytt dokument från Studiecirkeln 24:e september:
OM KAMPEN INOM DEN
INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSEN
Maj 2011


1:A MAJ 2011:

1MAJ   CONS

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIETS DAG!

LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!

NED MED DEN PARLAMENTARISKA KRETINISMEN!

VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA!

NED MED IMPERIALISMENS PLAN FÖR ”FREDSAVTAL”!

LEVE FOLKKRIGET I PERU, VÄRLDSREVOLUTIONENS FACKLA!

LÄR AV ORDFÖRANDE GONZALO, DEN STÖRSTE LEVANDE MARXIST-LENINIST-MAOISTEN PÅ JORDENS YTA!

STÖD DE ARABISKA FOLKENS KAMP, YANKEE GO HOME!

Studiecirkeln 24:e september,
1 maj 2011

 


Nytt dokument från Studiecirkeln 24:e september:
NÅGRA POLITISKA GRUNDFRÅGOR
Mars 2011


8mars

Lyckat möte i Malmö med anledning av Kvinnodagen den 8 mars

Den 12 mars genomförde Kvinnogruppen Peru ett väldigt lyckat offentligt möte på temat den proletära feminismen och folkkriget. Mötet besöktes av framför allt kvinnor som var intresserade av att veta mer om ämnet, och bestod av två föredrag; det första behandlade den proletära feminismen samt kvinnoförtrycket och kvinnokampen ur ett marxistiskt perspektiv, och det andra tog upp Folkkriget i Peru som ett konkret exempel på hur den proletära feminismen tillämpas i revolutionen. Efter föredragen följde en lång och intressant diskussion i trevlig kamratskap med de som besökte evenemanget. Läs mer här.


Från VfSNP angående nobelpristagaren Mario Vargas Llosa:

FOLKMORD KOMMER ALDRIG GLÖMMAS!
LEVE FOLKKRIGET I PERU!


Maoistisk Konferens i Hamburg den 4:e december 2010 – inbjudan:

Vi inbjuder alla som ingår i den internationella kommunistiska rörelsen att delta i den Internationella Konferens som organiseras av Folkrörelsen Peru (MPP) på uppdrag av Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté, den 4:e december 2010 i staden Hamburg i Tyskland. (fortsättning)


Flygblad från Studiecirkeln 26 december

NED MED DEN BORGERLIGA DIKTATUREN, DESS VALSKÅDESPEL OCH HELA DESS RIKSDAG!

Första maj:

Flygblad från Folkrörelsen Peru
DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR!

Flygblad från Studiecirkeln 24 september

LEVE MAOISMEN!

1


sthlm10

Inlägg från Studiecirkeln 24 september

LÄGET I LANDET OCH KOMMUNISTERNAS PLIKT


Inbjudan till diskussion om den
väpnade kampens möjligheter i ett imperialistiskt land
efter visning av filmen: Der Baader Meinhof Komplex

Stockholm 28/3 15:00

skriv till maoistisktforum@yahoo.se för mer info

En text med anledning av filmvisningen:

Anteckningar kring Rote Armee Fraktion och en riktigt dålig film


INTERNATIONELLA
KVINNODAGEN 100 ÅR

C Zetkin

FÖR EN KLASSLINJE I KVINNORÖRELSEN
Studiecirkeln Proletär Feminism


MANIFESTATION

utanför

INDIENS AMBASSAD

genomförd

indamb

flag1

naxal

Mot den indiska regimens senaste folkmordskampanj, kallad Green Hunt. De indiska kamraterna kämpar med vapen i hand för en bättre framtid för sitt folk och har redan byggt upp stora omrden där folket har nakten. Mot en del av dessa områden mobiliserar just nu den indiska staten 100 000 paramilitära och militära styrkor. Vi måste visa vårt stöd för Indiens kämpande folk!


Hälsningar från Finland

finland

Proletärer i alla länder, förena er!

Syftet för Studiecirkeln leve maoismen är att studera marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, för att sprida och tillämpa maoismen i Finland och att stödja folkkriget i Peru, likväl som folkkrig i resten av världen. Vi anser att marxismen-leninismen-maoismen är den nya, tredje och högre etappen av marxismen.

Syftet är också att utveckla vänskapliga förbindelser mellan finlands folk och alla andra folk i världen, i synnerhet med det peruanska folket. Studiecirkeln är inte bara teoretisk utan även arbetande och genomför verkliga handlingar.

Om du är intresserad av att studera och sprida marxismen-maoismen-leninismen, den mest utvecklade formen av proletariatets ideologi i Finland, och vill delta i våra arrangemang, samt stödja folkkriget i Peru, kontakta oss!

Leve marxismen-leninismen-maoismen!

Leve världsfolkkriget!

Leve Ordförande Gonzalo!


Studiecirkeln leve maoismen, 2009

uusiperu@gmail.com
http://www.kansansota.net


INDIEN

maoist_india

Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) har under de senaste åren utvecklat sitt folkkrig på större delen av den indiska subkontinenten till allt högre höjder. Som ett svar på imperialismens och reaktionens repression höll man ett konvent mot kriget mot folket. Nedan publicerar vi Folkrörelsen Peru:s (MPP) brev till konventet, samt en artikel ur Sol Rojo om IKP(M):s valbojkott och deras avståndstagande av Prachandaklickens "fredspolitik".

MPP:
MEDDELANDE TILL "KONVENTET MOT KRIGET MOT FOLKET"

Artikel ur Sol Rojo:
INDIEN: HÅRTSLÅENDE BOJKOTTSKAMPANJ OCH BRYTANDE MED PRACHANDA


IMPERIALISMEN FÖRSTÖR MILJÖN OCH VÅRA NATURRESURSER SOM DEL AV SITT PÅGÅENDE FOLKMORD MOT VÄRLDENS FOLK


LEVE KAMPEN I ROSENGÅRD!
DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR!

roseng


 

UT MED DE SVENSKA MÖRDARBANDEN UR AFGHANISTAN

 liksom alla andra ockupanter.


Arbetarklassen reser sig i Rosengård

4
Justitieminister Beatrice Ask på promenad i Rosengård.
(Slagordet i bakgrunden: "DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR! PCP")


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lognk

sr42

19

posterml

malmo

STHLM

Ib25

portr

film

akt

2015.02.22
"Kriget mot terrorismen" är
i verkligheten ett krig mot arbetarklassen och de förtryckta folken

2014.10.23
Ubåtsspektaklet - en PR-kupp
för krig och NATO-medlemskap

2014.07.29
De israeliska mördarna begår folkmord i Palestina:
Leve det palestinska befrielsekriget!

2014.05.08
Imperialismens fascistiska
springpojkar begår massmord
i Ukraina

2014.03.18
Malmö: 10 000 mot fascismen

2014.03.13
Fascistisk attack i Malmö

2014.02.23:
Imperialisterna slåss om Ukraina

2013.12.12:.
Mandela - världsreaktionens helgon: Försoning i stället för revolution

artikl


konlit

José Carlos Mariátegui:
"Konst, revolution och dekadans"

José Carlos Mariátegui:
"Verkligheten och fiktionen"

José Carlos Mariátegui:
"Lovtal till 'Cement' och den proletära realismen
"

sampol

José Carlos Mariátegui:
"Människan och myten"

José Carlos Mariátegui:
"Verklighetens pessimism och idealets optimism"

José Carlos Mariátegui:
"Gandhi"

Artikel ur Sol Rojo (Röd Sol) Nr. 36, nu på svenska:
"Om fascismen - reaktion över hela linjen"